240 tys. zł wydane lekką ręką

240 tys. zł wydane lekką ręką

1 października radni otrzymali tzw. wrzutkę. Chodzi o uchwałę budżetową zezwalającą na wydatek ok. 240 tys. zł. Uchwała przeszła bez dyskusji, bo radni nie usłyszeli, że przewodniczący dopytuje kto chce zabrać głos.

Projekt uchwały nr 10 złożony został na ręce radnych obecnych na komisji budżetowej w dniu 1 października. Pozostali radni odebrali projekt tuż przed sesją.

W uchwale znalazły się zapisy, które nie zostały ujęte w budżecie na 2018 r.:

  • 20 tys. zł na wykonanie wycinki drzew na terenie przeznaczonym na parking przy Stawie Górnym,
  • 90 tys. zł na wykonanie remontu w budynkach przy ul. Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i 13 polegających na pomalowaniu ścian oraz niezbędnych napraw części wspólnych w budynkach,
  • 70 tys. zł na zakup oprogramowania do obsługi Rady Miasta; to wymógł ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
  • 56 760 zł na zakup systemu zarządzania obiektem stadionu – chodzi o zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi klientów w części rekreacyjnej stadionu sportowego, czyli rezerwacje, karnety, bilety jednorazowe, kasy fiskalne, rejestrację czasu pobytu, bramki, szatnie i sprzedaż bezgotówkową w wewnętrznej recepcji centrum odnowy biologicznej (bramki automatyczne, zamki kodowane, opaski z chipami i elektroniczne karnety oraz sprzęt komputerowy).

Pieniądze na te wydatki pochodzą:

  • 14 tys. zł z rozliczenia budowy ul. Sportowej,
  • 28 tys. zł z projektu ul. Aleje Lipowe,
  • 90 tys. zł z zakupu gruntu pod cmentarz komunalny ( wstępna wycena gruntu jest niższa od zakładanej),
  • 56 760 zł z zakupu aparatu prądotwórczego – zakupiony zostanie w kolejnym roku,
  • 50 tys. zł z zadania „Odwodnienie budynku CAL” na które przeznaczono kwotę 177 tys. zł, ale w tym roku budżetowym wykorzystana została kwota tylko 41 760 zł, a pozostałych środków przeznaczonych na odwodnienie na ten cel nie planuje się wydać w tym roku.

Radni prosili o ponowne rozpoczęcie dyskusji wnosząc uwagi, że trwają rozmowy w grupach i nie każdy usłyszał, że przewodniczący wzywa do jej podjęcia. A ponieważ Zbigniew Belowski kilka razy dopytywał kto z radnych chce zabrać głos, ale nikt się nie zgłosił, przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych: Myśliwiec, Figurska, Maj, Śmietanka, Pacan, Sokołowski, Kustra, Kęska, Pająk ,Banaś. Przeciw byli Belowski, Bińkowski i Maślanek. Od głosu wstrzymali się Wydmuch i Łyżwa.

Przeczytaj również

Komentarze