9 radnych miejskich zawarło porozumienie przeciw niegospodarności i złym decyzjom

9 radnych miejskich zawarło porozumienie przeciw niegospodarności i złym decyzjom

6 lutego 2019 r. oficjalnie grupa 9 radnych podpisała Porozumienie dla Pionek. Sprecyzowali na piśmie wspólny cel – najpierw naprawa, a następnie rozwój miasta.

Stworzone porozumienie jest inicjatywą bez określonej formy prawnej. Celem jego jest działanie dla dobra miasta Pionki i jego mieszkańców bez względu na przynależność partyjną i sympatie polityczne.

Członkowie porozumienia nie są w opozycji w stosunku do nikogo – są i będą natomiast w opozycji w stosunku do niegospodarności, złych projektów, błędnych decyzji szkodzących miastu i jego mieszkańcom. Radni uważają, że sytuacja ekonomiczna Pionek jest bardzo zła i wymaga rozważnego oraz gospodarskiego działania ukierunkowanego na rozwój i danie perspektyw rozwojowych miastu.

Radni wchodzący w skład porozumienia jako kluczowe zadania do faktycznego rozwiązywania problemów miasta, a następnie do jego rozwoju postawili sobie:

 • upublicznienie przez Burmistrza Miasta Pionki faktycznego stanu finansów miejskich oraz przedstawienie ewentualnego planu ich naprawy,
 • przedstawienie stanu finansowego spółek miejskich oraz przygotowanie ewentualnego planu naprawczego przez ich zarządy,
 • poszanowanie Rady Miasta jako organu uchwałodawczego oraz uszanowanie jej autonomii,
 • informowanie Rady Miasta z odpowiednim wyprzedzeniem o tematach, sprawach, projektach uchwał do niej kierowanych tak, aby mogły być właściwie procedowane,
 • odpowiednia jakość projektów uchwał (wcześniej akceptowanych przez radcę prawnego oraz kierownika wydziału w urzędzie, którego sprawa dotyczy, pod względem merytorycznym).

9 radnych nie ocenia personalnych decyzji burmistrza, ponieważ one należą do jego wyłącznej kompetencji. W sprawach ważnych dla miasta dotyczących jego funkcjonowania będą natomiast zwracać się do burmistrza wyłącznie na piśmie. Będą także oczekiwać publicznego przedstawienia efektów podjętych działań restrukturyzacyjnych w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach.

Radni tworzący inicjatywę „Porozumienie dla Pionek”, to:

 • Wojciech Maślanek,
 • Grzegorz Wąsik,
 • Paweł Kobylas,
 • Piotr Nowak,
 • Anna Wierzycka,
 • Wioletta Grzywacz,
 • Dawid Jaroszek,
 • Tomasz Łyżwa,
 • Paweł Abramowicz.

Radni startujący w wyborach samorządowych z komitetu Roberta Kowalczyka postanowili odłączyć się od grupy Stawiamy na Pionki, gdyż ich zdaniem posunięcia burmistrza nie pokrywają się z założeniami przedstawianymi w okresie wyborczym. Zwrócili uwagę i wnioskowali do burmistrza o dialog, o częstszy kontakt, a przede wszystkim o merytoryczną rozmowę – o sytuacji miasta, o przygotowywanych projektach uchwał i planach na przyszłość. Niestety, pozostało to bez odpowiedzi ze strony burmistrza.

Zawarte porozumienie nie jest podobne do porozumienia sprzed 4 lat. Wtedy porozumienie sprowadzało się do personaliów i było zawarte przed pierwszym posiedzeniem Rady Miasta. Nie było żadnego programu i pomysłu poza obsadą stanowisk, a później ślepym popieraniem pomysłów burmistrza Zawodnika – wyjaśnia Wojciech Maślanek. – Dzisiaj nie chodzi o personalia, ale o wspólny sprecyzowany cel – najpierw naprawa, a następnie rozwój naszego miasta. To porozumienie powstawało powoli, kształtowało się w oparciu o zbieżne poglądy na wiele spraw dotyczących miasta prezentowanych na posiedzeniach komisji, sesjach i w rozmowach kuluarowych.

Nasza ocena stanu miasta jest jednoznaczna, ale może pan burmistrz lub zarządy spółek mają na ten temat inne zdanie, czyli że jest znakomicie, a żadne działania naprawcze nie są potrzebne – dodaje Grzegorz Wąsik. – Wtedy będziemy się bardzo cieszyć, że się mylimy i zaczniemy zgłaszać oraz proponować pomysły na inwestycje w mieście, a mogę zapewnić, że będzie tego sporo. Tylko w samej sferze infrastruktury drogowej czy budowy chodników pani Wioletta Grzywacz ma to wszystko dokładnie spisane. Ze stanem miasta trzeba się po prostu zmierzyć i muszą się zmierzyć wszyscy – od burmistrza poprzez radnych, aż do mieszkańców. Uważamy, że trzeba w końcu jasno określić stan miasta szeroko rozumiany, czyli np.: zadłużenie podawane przed wyborami na kwotę ponad 17 mln zł jako stan na pierwsze półrocze, a na koniec roku okazało się, że to prawie 22 mln. Ale niestety to nie wszystko, bo trzeba doliczyć jeszcze długi spółek miejskich, których przecież 100% udziałowcem jest Miasto Pionki – to będą następne miliony i to też jeszcze nie wszystko, bo wpływają pozwy od wykonawców robót i to są kolejne miliony do zapłacenia.

Ewidentnie radni tworzący porozumienie postanowili sprawować ustawową funkcję kontrolną nad działaniami burmistrza.

Przeczytaj również

Komentarze