Autobusem do Zwolenia

Autobusem do Zwolenia

Brak połączenia autobusowego miasta Pionki ze Zwoleniem wielu osobom stwarza problemy. Powiat zwoleński zaproponował przystąpienie do porozumienia, które spowoduje uruchomienie połączenia na linii Pionki-Suskowola-Zwoleń. Koszt dla budżetu miasta, to 1.100 zł miesięcznie.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu zwoleńskiego przedstawiła Kamila Kaczorowska podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów, informując iż z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom Pionek możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej, będącej efektywną alternatywą dla transportu samochodowego, uzasadnionym jest zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem zwoleńskim, gminą Pionki, miastem Pionki i powiatem radomskim. Przywrócenie linii daje możliwość przemieszczania się pomiędzy sąsiednimi gminami w celu dotarcia do zakładów pracy, szkół czy placówek służby zdrowia.

Uważamy, że jest to potrzebna dotacja finansowa dla powiatu, ponieważ do różnych instytucji zarówno w naszym mieście, jak i mieście Zwoleń dostają się mieszkańcy naszego miasta i odwrotnie, i nie możemy na to pozostać obojętni. Nie każdy jeszcze w dzisiejszych czasach ma możliwość podróżowania własnym środkiem lokomocji. Z informacji jakie udało nam się pozyskać, odbyliśmy szereg spotkań w tym temacie, jest gro dzieci, które korzystają ze szkół średnich w naszym mieście, ale również nasze dzieci jeżdżą do szkół w Zwoleniu, więc bardzo bym prosiła o państwa pozytywne zaopiniowanie tego projektu.

Jeżeli chodzi o ten projekt, jest jak najbardziej zasadny – pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Maślanek. –  Ja wiem też z doświadczenia, że jeżeli chodzi o połączenie na trasie Pionki-Zwoleń yy po likwidacji państwowych yyy państwowego przedsiębiorstwa yyy dużo ludzi narzeka na, na komunikacje pomiędzy Pionkami a Zwoleniem. Tu pani wiceburmistrz powiedziała, nie wszyscy mają ten przywilej, nie wszyscy mają pojazd własny, myślę że, myślę że z tym projektem uchwały nie będzie żadnych kontrowersji. Ja będę głosował na tak.

4.400 zł miesięcznie wynosi dofinansowanie linii deficytowej Pionki-Zwoleń. W sumie na finansowanie przejazdów składają się cztery gminy w równych częściach. Za transport zbiorowy pomiędzy powiatami odpowiadają władze tych powiatów, ale pomiędzy zwoleńskim a kozienickim nie doszło do porozumienia by odtworzyć linię. Dopiero po przystąpieniu do rozmów gminy i miasta Pionki udało się wypracować konsensus i wdrożyć w życie odtworzenie linii transportowej.

Uznaliśmy z wójtem gminy Pionki, że jeżeli powiatami nie ma dobrej woli, więc my się włączymy w to, bo to dotyczy również naszych mieszkańców – wyjaśniał burmistrz. – Zdecydowaliśmy się i takie czwór porozumienie powstało, bo bez tego linii by nie było.

Tomasz Łyżwa powiedział iż myśli, że to cenna inicjatywa, ale w związku z tym miał kilka pytań, choć stwierdził, że i tak będzie głosował za podjęciem uchwały, bo rozwiązanie to będzie służyło mieszkańcom Pionek. Powiat radomski już podjął uchwałę w tej sprawie.

Ta kwota o której pan burmistrz tutaj powiedział 1100 zł miesięcznie, no to ona będzie jakby w całości pokrywała obsługę tej linii czy ludzie, dzieci jak będą jeździli, będą płacili jakieś bilety? Czy ona będzie darmowa?

Na linii Pionki-Zwoleń nie będzie darmowej komunikacji, a więc trzeba będzie zapłacić za bilet. Z uwagi na to, że ta linia komunikacyjna jest deficytowa, samorządy postanowiły pokryć koszty jej funkcjonowania.

Radni z komisji jednogłośnie podjęli decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały autobus lub bus będzie kursował od poniedziałku do piątku na linii: Pionki (przystanek przy LIDL i dworcu PKP), Działki Suskowolskie, Suskowola (3 przystanki), Sucha (2 przystanki), Niwki (2 przystanki), Zwoleń ul. Moniuszki 6.

Przeczytaj również

Komentarze