Będzie nowa opłata za odbiór odpadów

Będzie nowa opłata za odbiór odpadów

Po wielu próbach podjęcia uchwały w sprawie podniesienia cen opłat za odbiór odpadów komunalnych wreszcie pojawił się projekt uchwały, który pozwoli zbilansować gospodarkę odpadami, a przy okazji nie obciąży znacząco mieszkańców. Będzie opłata stała od lokalu plus opłata od osoby.

Już na najbliższej sesji (26 czerwca) radni będą głosowali nad przesunięciem w budżecie kwoty 280 308 zł na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki zaplanowane na 2019 r. są niewystarczające żeby pokryć wydatki.

Dodatkowo radni procedować będą nad projektem uchwały podnoszącym dotychczasowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Dwukrotnie już Radkom podnosił ceny opłat za składowanie odpadów, przy czym opłaty dla mieszkańców nie zwiększyły się. Również koszty zbierania i transport odpadów uległy zwiększeniu. Szacowany koszt transportu na okres 18 m-cy od 01.07.208 do 31.12.2019 wynosił 1 297 000 zł wg kosztów za 2017 r., jednak w wyniku przetargu miasto Pionki podpisało z ekoPionki umowę na kwotę 1 748 000 zł. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzono do systemu gospodarki odpadami komunalnymi odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, urzędy, instytucje, szkoły, sklepy itp.). Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i rekreacyjnych zostały uchwalone w maju 2018 r. i obowiązują od 1 lipca 2018 r. Po okresie wdrożenia odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości do systemu gminnego i analizie kosztów zachodzi potrzeba zwiększenia stawek za odbiór odpadów – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Na 2019 r. szacuje się następujące koszty gospodarki odpadami:

 • odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości wykonywany przez ekoPionki – 1 188 000 zł,
 • dodatkowe odbiory odpadów nie ujęte w umowie z ekoPionki, a uchwalone przez radę, wg obliczeń ekoPionki wynoszą – 69 000 zł,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości – 1 719 768 zł,
 • wynagrodzenia ze wszystkimi kosztami – 55 229 zł,
 • pozostałe usługi (monitorowanie PSZOK, drukowanie ulotek i deklaracji, prace porządkowe, usługi odbioru lekarstw) – 23 460 zł,
 • wzrost opłat od 01.01.2018 r. na składowisku odpadów – 46 494 zł,
 • razem – 3 101 951 zł.

Po wprowadzeniu nowych stawek opłat szacowane przychody roczne będą wynosiły 2 908 522 zł, w tym:

 • 510 362 zł z nieruchomości niezamieszkałych,
 • 39 644 zł z nieruchomości niezamieszkałych rekreacyjnych,
 • 666 912 zł za gospodarstwa domowe,
 • 1 691 604 zł za osoby zamieszkałe.

Nowe stawki opłat wejdą w życie z dniem 1 października 2019 r., a stawki od nieruchomości rekreacyjnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., gdyż ze względu na ryczałtowy charakter rocznej opłaty nie można wprowadzić zmiany stawki w trakcie roku kalendarzowego.

I tak od 1 października mieszkańcy będą płacili:

 • stawkę opłaty od gospodarstwa domowego:
  • 8 zł miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie,
  • 16 zł miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie,
 • stawkę opłaty za osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe:
  • 10,35 zł miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie,
  • 20,70 zł miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie.

Stawki za pojemnik dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • 110 l – w wysokości 16 zł,
  • 120 l – w wysokości 16 zł,
  • 180 l – w wysokości 20 zł,
  • 240 l – w wysokości 29 zł,
  • 1100 l – w wysokości 128 zł,
  • 7000 l – w wysokości 693 zł,
 • zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  • 110 l – w wysokości 32 zł,
  • 120 l – w wysokości 32 zł,
  • 180 l – w wysokości 40 zł,
  • 240 l – w wysokości 58 zł,
  • 1100 l – w wysokości 256 zł,
  • 7000 l – w wysokości 1386 zł.

Od 1 stycznia 2020 r. roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, wynosić będzie:

 • odpady zbierane i dobierane w sposób selektywny – 48 zł za rok,
 • odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 96 zł za rok.

Sejm właśnie proceduje nad wprowadzeniem nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach. Ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminie jest po pierwszym sejmowym czytaniu, powołano także podkomisję, która zajmie się nowelizacją. Najprawdopodobniej nowela ustawy ma zostać podjęta jeszcze przed wakacyjna przerwą posłów. Samorządy czeka więc podjęcie nowych uchwał oraz regulaminów.

fot. MabelAmber

Przeczytaj również

Komentarze