Będzie zmiana stawek opłat za śmieci?

Będzie zmiana stawek opłat za śmieci?

Burmistrz powołał zespół do spraw zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki i zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Zadaniem zespołu będzie przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki oraz przygotowanie projektu uchwał Rady Miasta Pionki w sprawie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wśród członków zespołu pracownicy urzędu miasta oraz spółki ekoPionki:

  • Ryszard Szwabowicz, UM Pionki – przewodniczący,
  • Szymon Drab, UM Pionki – sekretarz,
  • Jakub Bernaś, ekoPionki Sp. z o.o. – członek,
  • Beata Dybalska, UM Pionki – członek,
  • Marek Konofalski UM Pionki – członek.

Zespół ulega rozwiązaniu i kończy działalność z dniem 31.03.2019 r.

Przeczytaj również

Komentarze