Bezpieczniej w okolicy Pionkowskiego Manhattanu

Bezpieczniej w okolicy Pionkowskiego Manhattanu

Po dość długim czasie udało się wreszcie przywrócić przejścia dla pieszych przy targowisku miejskim znajdującym się przy ul. H. Sienkiewicza.

Pionkowski Manhattan to miejsce, które każdego dnia odwiedzają mieszkańcy, by zrobić codzienne zakupy. Podczas realizacji modernizacji bazaru dotychczasowe przejście dla pieszych zostało zlikwidowane, a miasto wystąpiło o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu. Samo rozpatrzenie wniosku, to procedura dość czasochłonna, ale właśnie udało się ją zakończyć. Pojawiły się dwa nowe przejścia dla pieszych w ul. H. Sienkiewicza z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Jedno z przejść wyznaczono w okolicy ul. ks. J. Popiełuszki, a drugie przy ul. Łącznej.

Przeczytaj również

Komentarze