Budowa szpitala w Pionkach nie jest zagrożona

Budowa szpitala w Pionkach nie jest zagrożona

O przekazywaniu kwoty 1 mln zł na budowę szpitala wielokrotnie już była mowa. Radni chcieliby, aby z budżetu miasta po raz kolejny wspomóc starostwo powiatowe, które w ramach zadań własnych realizuje budowę placówki leczniczej. Do tej pory, oprócz pomocy dla SPZ ZOZ, na samą budowę z kasy miasta przeznaczono 1,5 mln zł. Miejscy radni starali się przedstawić sprawę kontynuacji budowy szpitala w bardzo niekorzystnym świetle, sugerując, iż bez wsparcia z kasy miasta inwestycja może być zagrożona. Jak jest w rzeczywistości?

W ubiegłym roku część radnych podjęła uchwałę o przekazaniu 1 mln zł jako pomoc finansowa dla starostwa powiatowego. Kwota ta była zapisana w budżecie roku 2022, ale miała zostać przekazana pod warunkiem, że miasto będzie dysponowało pieniędzmi, które będzie mogło przeznaczyć na ten cel (bez zwiększania deficytu). Pomoc jest dobrowolna, a więc obowiązku nie ma. Radni wspominając jednak o honorze miasta, złożyli projekt uchwały o przekazaniu 1 mln zł „nie później niż 10.10.2022 r.”. 25 października 2022 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności w części uchwały nr LVII/330/2022 Rady Miasta Pionki z dn. 26 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego, tj. §1 ust. 3, z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Kolegium RIO uznało, że zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała rady miasta podlega nadzorowi RIO, a nie jak twierdził radny Wojciech Maślanek, że RIO zajęło się tą uchwałą, bo burmistrz Kowalczyk ją zaskarżył, sugerując, że po to, by pieniędzy nie przekazywać.

RIO poinformowało w uzasadnieniu swojej decyzji, że: „Stosownie do art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podstawą udzielenia pomocy jest umowa. Z kolei w myśl art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, to wójt gminy określa sposób wykonywania uchwał. Kolegium izby zwraca uwagę, że zawieranie umów należy do kompetencji organu wykonawczego, a określenie sposobu wykonania uchwały jest pierwszym elementem jej wykonania. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o ustalenie sposobu i harmonogramu jej realizacji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie całości lub części zadań wynikających z uchwały. Sprawa sposobu wykonania uchwały Rady Miasta Pionki, zgodnie z zapisami ustawowymi, została zatem zaliczona do kompetencji Burmistrza Miasta Pionki”. Jednym słowem od burmistrza zależy, czy zrealizuje uchwałę, a może tego dokonać, jeśli pomiędzy miastem a powiatem podpisana byłaby stosowna umowa, której jednak nie było.

Nie udało się wspomóc powiatu w roku 2022, więc podczas sesji budżetowej 28 grudnia 2022 r. został złożony wniosek o „1 mln zł dla szpitala w Pionkach” z finansowaniem z wolnych środków. Wniosek ten poparli radni: Abramowicz, Bińkowski, Grzywacz, Łyżwa, Maślanek, Pacan i Wydmuch, więc taka pozycja pojawiła się w uchwale budżetowej. Już wiadomo, że RIO uznało zapisy tej uchwały za nieważne*, wydając negatywną opinię, a więc póki co na rok 2023 również nie ma zapisu o wsparciu finansowym dla powiatu. Ale zarówno burmistrz, jak i skarbnik miasta poinformowali radnych, że jeśli tylko znajdą się w budżecie pieniądze, to może nie w tym roku, ale na pewno w latach kolejnych miasto Pionki będzie wspierało inwestycję powiatu i np. przekaże środki finansowe na zakup sprzętu medycznego. Podobnie zresztą jak robiono do tej pory, bo nie pierwszy raz z budżetu miasta przekazywane są środki finansowe na SPZ ZOZ w Pionkach.

Ponieważ kwota 1 mln zł nie została przekazana w 2022 r. warto sprawdzić czy budowa szpitala nie jest przez to zagrożona. Już podczas grudniowej sesji radny Tomasz Łyżwa, który jest także przewodniczącym społecznej rady szpitala, informował, że wszystkie roboty realizowane są zgodnie z planem i żadnego zagrożenia nie ma. Na ostatniej sesji rady powiatu te słowa potwierdził również starosta radomski:

Harmonogram jest realizowany, nie ma żadnych zakłóceń, nie ma żadnych poślizgów, prace postępują zgodnie z harmonogramem – mówił 3 lutego 2023 r. Waldemar Trelka. – Przewidywany koszt trzeciego etapu inwestycji to 12 mln zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład to 10 mln 200 tys. zł. Zakończenie robót planowane jest na koniec maja 2023 r.

Bez miliona zł z budżetu Pionek starostwo i tak realizuje inwestycje, która w ogromnej części finansowana jest z budżetu państwa. Oprócz samej budowy potrzebne jest oczywiście wyposażenie, o czym również wspominał starosta mówiąc, że powiat zaktualizował swoje wnioski do samorządu województwa mazowieckiego w programie zrównoważonego rozwoju na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego i do USG, rezonansu, artroskopu czy karetki transportowej. Będzie więc jeszcze okazja by i miasto mogło pomóc w zakupie potrzebnego sprzętu.

*uchwała budżetowa miasta Pionki otrzymała negatywną opinię RIO z powodu zwiększenia deficytu (na podstawie wniosków radnych) na inwestycje z finansowaniem z wolnych środków, których nie ma w budżecie. Wkrótce radni ponownie zasiądą do prac nad jej nowym kształtem lub przegłosują projekt przygotowany wcześniej przez burmistrza, a który regionalna izba zaopiniowała pozytywnie. Jeśli jednak do takiej sytuacji nie dojdzie, wówczas miasto Pionki będzie zmuszone realizować budżet przygotowany przez RIO.

Przeczytaj również

Komentarze