Budowa ulic bocznych od ulicy Polnej – wniosek o dofinansowanie

Budowa ulic bocznych od ulicy Polnej – wniosek o dofinansowanie

Miasto Pionki złożyło wniosek o dofinansowanie budowy w sumie ośmiu ulic odbiegających od ul. Polnej. Na liście Akacjowa, Łąkowa, Jesionowa i Graniczna. Koszt budowy to ponad 6,2 mln zł, a wniosek został złożony w ramach Polskiego Ładu – Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony, to do miasta trafi 5 mln 890 tys. zł. Reszta środków będzie pochodzić ze środków własnych miasta.

Dzięki budowie nowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach (w formie zaprojektuj i wybuduj) powstaną połączenia komunikacyjne, uwzględniające potrzeby uczestników ruchu, a przede wszystkim mieszkańców, których domy przylegają do tych dróg. Dodatkowo zadanie to przewiduje nowe połączenie drogowe miasta z sąsiadującą gminą oraz budowę połączenia z drogą powiatową – ul. Wspólną poprzez ul. Łąkową.

Realizacja zadnia bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców tego rejonu miasta. Jednak najważniejszym celem jest wykonanie nowych utwardzonych nawierzchni ulic znajdujących się w ciągu ul. Polnej. W sumie chodzi o 8 dróg, w tym: Łąkową, Jesionową, Graniczną i Akacjową. Planowana jest także odbudowa brakującego chodnika przy ul. Polnej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej na połączeniu ulic z drogą powiatową – ul. Spacerową.

Zaplanowane do realizacji drogi są własnością miasta (uregulowany stan prawny), są uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną: gazową, wodociągową, kanalizację sanitarną.

Dzięki realizacji zadania zostanie rozwiązany wieloletni problem związany z trwałym utwardzeniem nawierzchni tych ulic, o którą od wielu lat upominają się mieszkańcy. Tym samym setki mieszkańców tego rejonu uzyska dostęp do nowoczesnej infrastruktury drogowej, a nowe chodniki wybudowane przy drogach przejazdowych zwiększą bezpieczeństwo pieszych. W ramach planowanej inwestycji ma powstać łącznie ok. 14 tys. m2 dróg i chodników.

Wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu został złożony 10 sierpnia.

Przeczytaj również