Burmistrz powinien być na komisjach

Burmistrz powinien być na komisjach

Radni spotykają się na posiedzeniach komisji aby omawiać bieżące problemy miasta oraz opiniować przygotowane na sesję projekty uchwał. Aby omawianie miało sens na komisjach powinni być pracownicy urzędu, którzy mogliby radnym wyjaśnić zapisy i odpowiedzieć na ich pytania. W tej sprawie głos zabrał wiceprzewodniczący RM Stanisław Pacan.

Ostatnie komisje odbyły się bez obecności burmistrza i pracowników merytorycznych. Przed sesją, na którą przygotowanych zostało aż 20 projektów uchwał, radni mogli liczyć na pomoc ze strony skarbnik oraz kierownika wydziału gospodarowania mieniem. Dyskusja na komisji finansów i budżetu trwała ponad 4 godziny, ale bez obecności burmistrza oraz pracowników radni nie uzyskali odpowiedzi na większość swoich pytań.

Podczas wymiany zdań na sesji, głos w sprawie braku wyjaśnień zabrał Stanisław Pacan:

Bardzo proszę żebyśmy się dogadali co do spotkań na komisjach i kto powinien na nich być. Uważam, że zawsze powinien być pracownik merytoryczny i pan burmistrz też powinien być, znaleźć czas na komisję żebyśmy później na sesjach nie tracili czasu.

Dawid Jaroszek poprosił o umożliwienie transmitowania posiedzeń komisji przez miejską telewizję.

Jeżeli jest taka możliwość, mamy Kurier Pionkowski i taka moja prośba, spotykamy się i procedujemy uchwały nie na sesjach, i nie omawiamy ich na sesjach, tylko wcześniej. Zazwyczaj jest obecna tylko Riposta i Pionki24, z czego Riposta przekazuje w znaczącym stopniu więcej informacji do miasta. Ale mamy też Kurier. Zwracam się z taką prośbą, że jeżeli będzie taka możliwość aby również, te spotkania był transmitowane po to żeby to wszystko było transparentne i widoczne dla nas wszystkich.

Na początku kadencji to burmistrz Kowalczyk zaproponował radnym, aby wszelkie wyjaśnienia odbywały się na komisjach, a na samej sesji były procedowane wyłącznie projekty uchwał bez zbędnej dyskusji na ich temat. W poprzednich latach jeżeli na posiedzeniach komisji nieobecny był burmistrz, zastępowała go wiceburmistrz.

Takie wspólne dyskusje i wyjaśnienia są potrzebne, co było widać wyraźnie podczas ostatniej sesji. Zbyt wiele niedomówień i brak wyjaśnień zapisów w projektach uchwał, skutkowało nie przegłosowaniem uchwał dotyczących finansów miasta. Nic nie jest jednak przesądzone ponieważ jeszcze na sesji radni zapowiedzieli, że chętnie spotkają się na kolejnej sesji.

Jak burmistrz przygotuje prawidłowe uchwały, to nie jest powiedziane, że nie przegłosujemy – mówił Piotr Nowak podczas dyskusji na temat nieprzegłosowania pieniędzy na zimowe odśnieżanie dróg.

Przeczytaj również

Komentarze