Burmistrz znów chciał samodzielnie decydować o mieniu miejskim

Burmistrz znów chciał samodzielnie decydować o mieniu miejskim

27 lutego, podczas 50 sesji Rady Miasta, radni mieli zadecydować czy przyzwalają burmistrzowi na jednoosobowe podejmowanie decyzji w sprawie zbywania, nabywania i dzierżawienia mienia miejskiego.

To miała być czwarta próba podejścia do tematu. Znów burmistrz w drodze rozporządzenia miał samodzielnie nabywać, zbywać i obciążać ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Pionki, a także je wydzierżawiać i wynajmować na czas dłuższy niż 3 lata. Sam miał wybierać formę prawną dokonania czynności, przekazywać nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w trybie bezprzetargowym itp.

Chwilę po rozpoczęciu sesji Romuald Zawodnik wycofał projekt uchwały spod obrad.

Przeczytaj również

Komentarze