Butelkomat w Pionkach. Chcesz żeby pojawił się w naszym mieście?

Butelkomat w Pionkach. Chcesz żeby pojawił się w naszym mieście?

Inicjatywa Polska Radom zwróciła się do burmistrza miasta Pionki z apelem o zakup lub dzierżawę tzw. butelkomatów, czyli automatów do skupu plastikowych butelek PET.

W imieniu mieszkańców Pionek, którym na sercu leży dbałość o środowisko naturalne oraz czystość naszego miasta, zwracamy się do Pana Burmistrza z apelem o rozważenie zakupu lub dzierżawy maszyn skupu plastikowych butelek, tak zwanych butelkomatów oraz zlokalizowanie ogólnodostępnych miejsc w których takie maszyny mogłyby zostać uruchomione.

Część polskich miast zdecydowało się już na przeprowadzenie podobnych działań. Formy gratyfikacji za oddane w ten sposób opakowania są różne, od kwot rzędu 10-20 groszy za butelkę, przez punkty wymienialne na bilety komunikacji miejskiej czy bilety do jednostek kultury, aż do programu lojalnościowego, dzięki któremu losowany jest drobny sprzęt AGD. Naszym pomysłem, który chcielibyśmy rekomendować, mógłby być pomysł, iż zamiast kwot wypłacanych przez urządzenie, odpowiednia kwota mogłaby zasilić i wspomóc np. zespół PROCH Pionki czy Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Forma rozliczenia w Pionkach pozostaje sprawą otwartą. Natomiast z całą pewnością akcja pełnić będzie funkcję informacyjną, propagować będzie wiedzę o recyklingu i ekologii. Dobrze przeprowadzona kampania informacyjna wpajać będzie konieczność eliminacji z naszego codziennego życia plastikowych naczyń. Akcja przyniesie również wymienne korzyści jeśli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i zapewni gminie osiąganie coraz to wyższych, wymaganych prawem poziomów recyklingu.

Polska jest szóstym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość zużywanego plastiku, zwłaszcza jednorazowego użytku. Zdaniem naukowców, blisko 90% wyprodukowanego tworzywa nigdy nie poddano recyklingowi. Zalegający w środowisku plastik rozkłada się w nim nawet tysiąc lat, oddziałując negatywnie na życie ludzi i zwierząt, zanieczyszczając środowisko.

Jednocześnie poddajemy Panu Burmistrzowi pomysł na wprowadzenie zakazu używania plastikowych naczyń na dotowanych przez gminę imprezach. Można je swobodnie zastąpić takimi, które rozkładają się szybciej lub nadają się do łatwego recyklingu. Segregowanie odpadów to obowiązek wszystkich obywateli, ale wiemy już, że sam recykling nie wystarczy. Musimy ograniczyć produkcję i używanie plastiku.

Podjęcie przez Pana Burmistrza zaproponowanych przez nas działań będzie na pewno jasnym sygnałem iż nasze miasto gotowe jest na szerokie rozwiązania proekologiczne.

Marcin Dąbrowski
koordynator Inicjatyw Polska

źródło, fot. Inicjatywa Polska Radom

Przeczytaj również

Komentarze