Były prezes PWKC ukarany – wyrok nieprawomocny

Były prezes PWKC ukarany – wyrok nieprawomocny

W dniu 17 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Zwoleniu ogłosił wyrok i ukarał byłego prezesa PWKC grzywną w wysokości 5 tys. zł plus ok. 800 zł kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa dotyczyła niesłusznego zwolnienia pracownika w 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy z oskarżycielem posiłkowym w osobie zwolnionego pracownika złożyła sprawę do sądu przeciwko prezesowi spółki miejskiej PWKC Krzysztofowi Kowalowi. Sąd uznał, że pracownik został niesłusznie zwolniony, a zaniedbania jakie mu przypisano, nie są zaniedbaniami pracownika, ale wynikającymi z braku inwestycji leżących po stronie spółki.

Prezes odwołał się do Sądu Apelacyjnego i sprawa ponownie trafiła do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Zwoleniu. Przesłuchano kilkunastu świadków i w dniu dzisiejszym sąd uznał iż pracownik został bezpodstawnie zwolniony z pracy, a w samym zwolnieniu chodziło m.in. o rozgrywki polityczne.

Przeczytaj również