Były prezes PWKC winny za nieprawne zwolnienie pracownika

Były prezes PWKC winny za nieprawne zwolnienie pracownika

Były prezes PWKC stanął przed sądem. PIP i oskarżyciel posiłkowy w osobie zwolnionego pracownika zarzucili mu nieprawne zwolnienie z pracy. Teraz były prezes musi zapłacić za koszty sądowe plus 3000 zł dla oskarżyciela posiłkowego za koszty zastępcze i pełnomocnictwo oraz grzywnę w kwocie 2500 zł.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Zwoleniu II Wydział Karny przeciwko byłemu prezesowi spółki miejskiej, którego uznano winnym za wykroczenie kwalifikowane z art. 281 pkt. 3 Ustawy Kodeks pracy w związku z art. 32 ust. 1 pkt.1 Ustawy o związkach zawodowych. Są wymierzył karę grzywny w kwocie 2500 zł.

W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przyjęcia, że obwiniony były już prezes PWKC swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wykroczenia. Zdaniem Sądu rozwiązując z oskarżycielem posiłkowym umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sposób rażący naruszył przepisy prawa pracy. Protokół kontroli wskazywał nie tylko na bieżące, ale także wieloletnie zaniedbania, jednakże w stosunku do pokrzywdzonego nie były prowadzone żadne postępowania dyscyplinarne, nie został ukarany karami porządkowymi, a nawet nie zwracano mu uwag na piśmie. Przeciwnie, był oceniany jako dobry pracownik, jeszcze w 2016 r. otrzymał nagrodę pieniężną. Kiedy oskarżyciel posiłkowy został zwolniony z pracy pod rzekomym zaniechaniem czynności związanych z przygotowaniem spółki do sezonu grzewczego, lokalne media pisały, że PWKC gotowe jest do jego rozpoczęcia. Dodatkowo były prezes PWKC zawarł z oskarżycielem posiłkowym przed Sądem Pracy ugodę na mocy której przyznano poszkodowanemu (oskarżycielowi posiłkowemu) odszkodowanie, a to oznaczało przyznanie się do winy przez, wtedy jeszcze prezesa spółki, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 K.p. nie było zasadne. Po zawarciu ugody prezes wydał zwolnionemu pracownikowi świadectwo pracy, gdzie jako tryb ustania stosunku pracy wskazano porozumienie stron.

Sąd podniósł, że zgodnie z art. 32 ust. 1 o związkach zawodowych w prawie pracy obowiązuje zasada, w myśl której pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej ani wypowiedzieć, ani też rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej podczas pełnienia funkcji oraz w okresie 1 roku po jej wygaśnięciu. Zwolniony pracownik pełnił funkcję przewodniczącego związków zawodowych nawet po zwolnieniu z pracy w spółce.

Przeczytaj również

Komentarze