Centralne ogrzewanie w górę

Centralne ogrzewanie w górę

Podwyżka jest niewielka, ale jest już zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i dotyczy taryfy za wytwarzanie oraz przesył i dystrybucję ciepła. Temat podwyżki pojawił się podczas posiedzenia komisji radnych, gdzie stwierdzono, że nowa cena dla odbiorców wzrośnie nieznacznie, bo o ok. 1%, czyli właściwie jest to tylko kosmetyczna korekta dotychczasowej taryfy.

Mamy trzy grupy odbiorców ciepła:

 • ZG – odbiorcy ciepła zasilani ze źródła ciepła – kotłownia Chemiczna, przez zewnętrzną instalację odbiorczą,
 • ZW1 – odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni węglowej przy ul. Zakładowej 7, przez sieć ciepłowniczą wysokich parametrów,
 • ZW2 – odbiorcy ciepła zasilani z kotłowni węglowej przy ul. Zakładowej 7, przez sieć ciepłowniczą wysokich parametrów, węzły grupowe i zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Stawki dla poszczególnych grup odbiorców:

 • Grupa ZG:
  • stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną 2 758,16 zł/MW (dotychczas 2 803,22),
  • stawka opłaty za ciepło 56,91 zł/GJ (dotychczas 56,23).
 • Grupa ZG1:
  • cena za zamówioną moc cieplną za rok 110 571,57 zł/MW (dotychczasowa 110 073,61),
  • cena ciepła 33,32 zł/GJ (dotychczas 33,16),
  • cena nośnika ciepła 9,68 zł/m² (dotychczas 11,48),
  • stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe za rok 18 180,20 zł/MW (dotychczas 18 935,32),
  • stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 5,79 zł/GJ (dotychczas 6,02).
 • Grupa ZW2:
  • cena za zamówioną moc cieplną za rok 110 571,57 zł/MW (dotychczasowa 110 073,61),
  • cena ciepła 33,32 zł/GJ (dotychczas 33,16),
  • cena nośnika ciepła 9,68 zł/m² (dotychczas 11,48),
  • stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe za rok 32 126,41 zł/MW (dotychczas 31 962,74),
  • stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 10,28 zł/GJ (dotychczas 10,11).

Ustalone w taryfie stawki nie zawierają podatku VAT.

Spółka PWKC powiadomi odbiorców o zmianach cen i stawek opłat za dostarczone ciepło. Opracowana taryfa za ciepło jest zgodna z zasadami ustawy o prawie energetycznym oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

źródło BIP PWKC, fot. Jerzy Gorecki

Przeczytaj również

Komentarze