Ciepło popłynie do naszych mieszkań

Ciepło popłynie do naszych mieszkań

Z przyjemnością informujemy, że w piątek w godzinach wieczornych do naszych mieszkań oraz instytucji korzystających z centralnego ogrzewania popłynie ciepło.

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami powietrza oraz mało optymistycznymi prognozami pogody informujemy, że w poniedziałek (6 maja) prezes spółdzielni Wspólny Dom złożył wniosek o ponowne uruchomienie centralnego ogrzewania. Taki sam ruch wykonał również prezes Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Najprawdopodobniej dziś wieczorem ciepło popłynie do mieszkańców – poinformował prezes PSM.

Trzecim odbiorcą ciepła jest spółka ekoPionki, ale nie posiadamy informacji czy złożyła wniosek do PWKC o ponowne uruchomienie centralnego ogrzewania.

Definicja sezonu grzewczego znajduje się w par. 2 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych i brzmi następująco: „Sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”.

O wyłączeniu centralnego ogrzewania decyduje temperatura na zewnątrz, a w tym roku kwiecień był ciepły i stąd decyzja o wyłączeniu ogrzewania. Pogody przewidzieć się nie da, centralne przestało grzać, a mieszkańcy marzną. W związku z tym, że temperatura w pomieszczeniach oscyluje w granicach 20°C (jest to minimalna temperatura wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury) podjęto decyzję o ponownym uruchomieniu ogrzewania.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie spółki PWKC odbyło się spotkanie z przedstawicielami największych odbiorców ciepła: Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni „Wspólny Dom” i ekoPionki sp. z o.o. administrującej wspólnoty mieszkaniowe, na którym podjęto decyzję o zakończeniu sezonu grzewczego z dniem 24 kwietnia 2019 r.

Przeczytaj również

Komentarze