Co się stanie kiedy cena benzyny wzrośnie? Pytania radnych dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych

Co się stanie kiedy cena benzyny wzrośnie? Pytania radnych dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych

Podczas XXII nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 15 maja 2020 r. radni przystąpili do określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021. Określenie ceny to wymóg ustawowy. Średnią cenę za litr paliwa ustalono na dzień złożenia radnym projektu uchwały, ale radny Nowak pyta co w przypadku, gdy ceny paliw pójdą w górę?

Zgodnie z przepisami Prawo oświatowe gminy mają obowiązek ustalenia średniej ceny za litr paliwa obowiązującej w wyliczeniu zwrotu kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół przez rodziców. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie takiego transportu poprzez uruchomienie np. autobusu miejskiego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. W Pionkach taki transport funkcjonuje, ale rodzice mogą także dowozić swoje dzieci sami i podpisać z miastem umowę na zwrot kosztów dowozu. W tym celu ustala się średnią cenę za litr paliwa obowiązującą w danym roku szkolnym.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Tomasz Łyżwa, który zauważył, że najprawdopodobniej w danych dotyczących cen w jednej ze stacji paliw na terenie naszego miasta, wkradł się błąd.

Myślę, że tu jest cena benzyny wysokooktanowej, bo ja przejeżdżałem obok tej stacji i nigdy nie była cena benzyny 95 wyższa od oleju napędowego – mówił radny. – Także taka moja sugestia, że tu jest jakiś błąd i to troszkę zawyża średnią cenę benzyny. Ale skoro pani, no nie wiem, może się pani do tego odniesie i stwierdzi, że taka była cena. No nie jesteśmy teraz w stanie tego zweryfikować, ale nigdy nie była cena benzyny 95 oktanów wyższa od oleju napędowego na tamtej stacji. Przynajmniej ja tego nie zauważyłem.

Kierownik wydziału edukacji obecna na sesji odpowiedziała, że osobiście tych cen nie sprawdzała tylko oddelegowała do tej czynności pracownika, który miał sprawdzić ceny na wszystkich stacjach paliw w Pionkach w dniu 11 maja, czyli w dniu sporządzenia projektu uchwały. Ceny z 11 maja mogą odbiegać od cen z dnia dzisiejszego i nie były w wyliczeniach brane pod uwagę ceny benzyny wysokooktanowej.

Ja mam takie pytanie – jako kolejny w dyskusji głos zabrał radny Piotr Nowak. – W tej chwili ta cena średnia jest ustalona, kiedy te ceny są niższe. Natomiast co się stanie jak w trakcie roku szkolnego ceny pójdą znacznie do góry? Takie informacje już w mediach się przewijają, że cena paliwa wzrośnie. To jest to do cen w tej chwili, co się stanie jeżeli te ceny pójdą powyżej 5 zł za litr? Jakie będą, czy te ceny nadal będą obowiązywały czy będzie zmiana uchwały? Bo rodzice i tak są, nie chcę powiedzieć obarczeni kosztami dowozu, no ale dlaczego mają dokładać w przypadku wzrostu cen?

Barbara Siek wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy ustawodawca nie dookreślił w ustawie za jaki okres i w jaki sposób powinna być sporządzona średnia cena paliwa. Ustalona została cena na dzień 11 maja, czyli na dzień złożenia do biura rady projektu uchwały w tej sprawie. W ustawie jest określone jedynie, że rada musi podjąć uchwałę w sprawie określenia stawki na każdy rok szkolny.

Na dzień dzisiejszy nie mam żadnej informacji dodatkowej jeśli chodzi o przepisy czy będzie można korygować takie uchwały jeżeli chodzi o ceny paliw – mówiła kierownik wydziału edukacji. – Trudno mi powiedzieć czy będziemy mogli ją skorygować.

Jak wyjaśnia MEN, uchwała w sprawie cen paliw powinna być podjęta w terminie umożliwiającym burmistrzowi zawarcie z rodzicami nowej umowy na dowóz niepełnosprawnych dzieci/uczniów, którzy sami zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu dzieci do wybranej jednostki systemu oświaty. Rodzice nie są „obarczeni” kosztami dowozu, ale mają możliwość wyboru czy sami dowiozą dziecko do przedszkola/szkoły, czy skorzystają z dowozu oferowanego przez miasto.

Radny Włodzimierz Szałabaj zasugerował aby przy kolejnej uchwale w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa, zwrócić się z zapytaniem na piśmie do właścicieli stacji na terenie miasta Pionki żeby później nie było żadnych podejrzeń iż cena została źle podana.

Pan radny Tomasz Łyżwa sugeruje, że te ceny nie są wiarygodne na dzień dzisiejszy. Na przyszłość bym sugerował formę zapytania pisemnego i dołączenie do uzasadnienia (projektu uchwały).

Zgodnie z treścią przyjętej przez wszystkich radnych uchwały średnie ceny za litr paliwa na rok szkolny 2020/2021 wynoszą: olej napędowy 4,34 zł/l, benzyna 4,34 zł/l i LPG 1,86 zł/l.

fot. andreas160578

Przeczytaj również

Komentarze