Co to znaczy drogowy układ komunikacyjny w rejonie ul. Polnej w Pionkach?

Co to znaczy drogowy układ komunikacyjny w rejonie ul. Polnej w Pionkach?

Pomysł Roberta Kowalczyka na Budowę drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach, kiedy pojawił się jako wniosek do Polskiego Ładu (odrzucony) nie wzbudzał żadnych kontrowersji. Kiedy pojawił się jako nazwa zadania do wykonania w 2024 z dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczął się bój o wpisanie nazw ulic do wykonania, a nawet numerów posesji przy których będzie wykonywana modernizacja.

Wnioski, które składa miasto o dofinansowanie różnych zadań są dostępne, szczególnie dla radnych. Każdy z nich może pójść do wydziału inwestycji i z wnioskiem się zapoznać. Wniosek o Budowę drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach już był składany w ramach rządowego programu Polski Ład i na hasło, że wykonywane będą wszystkie ulice w rejonie Polnej, które są własnością gminy, nikt pytań nie miał. Każdy rozumie, że określenie „w rejonie ul. Polnej” oznacza modernizację/budowę ulic odchodzących od ul. Polnej – w sumie 8 ulic, w tym Akacjową, Łąkową, Jesionową i Graniczną. Koszt budowy został wyceniony na 6,2 mln zł, sam wniosek został złożony w ramach Polskiego Ładu – Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Do miasta miało trafić 5 mln 890 tys. zł. Nie trafiło, więc trzeba skorzystać z innej możliwości. Dokładnie ten sam wniosek (o tej samej nazwie i zakresie) został złożony do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Wsparcia Zadań Ważnych, a ponieważ jest zapewnienie, że marszałkowie znów wspomogą miasto, w budżecie na 2024 r. pojawił się zapis o budowie drogowego układu komunikacyjnego, wkład własny 600 tys. zł.

W sierpniu 2023 r. radni nie dopytywali, które ulice znajdują się w rejonie Polnej, bo pewna grupa radnych nawet nie wiedziała, że miasto taki wniosek złożyło. Dopiero w listopadzie, przy omawianiu projektu budżetu na 2024 r. pojawiły się pytania – ze strony przewodniczącej komisji infrastruktury.

Bardzo bym prosiła o doprecyzowanie co jest właśnie w zagadnieniu budowa czy, czy, czy remont ulicy Polnej. Pan tu przedstawił w projekcie budżetu na 2024, że ulica Polna, a pan mówi mi w tej chwili, że i ma być wykonywana ulica Akacjowa, Łąkowa, Graniczna być może, tak? Tak, bo panie burmistrzu jeszcze raz mówię panu, że ul. Polna, to nie jest to samo co ulica Akacjowa czy Łąkowa, czy inne ulicetwierdziła, choć zapis „w rejonie ul. Polnej” dotyczy nie tylko samej ul. Polnej, ale także ulic znajdujących się w jej rejonie, a przecież radna sama mówi, że „ja bardzo dokładnie rozumiem co czytam”. Wówczas radny Włodzimierz Szałabaj próbował wyjaśnić, że zapis w projekcie budżetu jest prawidłowy, bo chodzi właśnie o ulice w rejonie ul. Polnej, a nie wyłącznie samą ul. Polną. Układ komunikacyjny ma rozwiązać problem z dojazdem, także do posesji wybudowanych przy ulicach należących do miasta i poprawić przejezdność w tym sektorze. W obronie radnej stanął Tomasz Łyżwa, który często pyta o inwestycje i skupia się na ich, bo to dotyczy „infrastruktury, bo tu akurat tu jest mój konik”, i stwierdził, że „ulica Polna to jest ulica Polna i ona ma takie sięgacze, które nie mają nazw odrębnych ulic i to też się zalicza do ulicy Polnej, ale ulice, które mają nazwy, to nie jest ulica Polna, to jest ulica Akacjowa, Klonowa, Jesionowa, Łąkowa itd.”.

Burmistrz nie zmienił zapisu w projekcie uchwały budżetowej, gdyż zapis musi być tożsamy z tytułem złożonego wniosku, ale poinformował radnych, jeszcze w listopadzie, że mogą pójść do wydziału inwestycji, gdzie zostanie im udostępniony wniosek i mogą zapoznać się z jego szczegółami, a także dokładnie sprawdzić, które z ulic w rejonie Polnej będą wykonywane.

Podczas sesji budżetowej radna Wioletta Grzywacz chciała wnieść poprawkę w sprawie wpisania do budżetu budowy ul. Akacjowej. Robert Kowalczyk mówił, że nie może wpisać ul. Akacjowej jako odrębnego zadania, bo znajduje się ona w zapisie o nazwie Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach i będzie to powielenie zadania, a także może skutkować tym, że w razie kontroli takie zapisy zostaną zakwestionowane.

Ja już tłumaczyłam panu na komisji, jak również chyba na sesji czy na komisji, że jest tutaj hasło Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach. W rejonie ul. Polnej w Pionkach to nie jest tutaj wpisane ul. Akacjowa proszę pana. I trzeba odróżnić naprawdę to, że tu nie ma tutaj ul. Akacjowej, prawda? W związku z tym trzeba było wyszczególnić wszystkie ulice czy numery posesji przy których ma pan wykonać, ma zamiar pan wykonać. W nawiasie można wpisać te ulice. Jeśli pan mówi, że tak jest, ja oczywiście jak najbardziej no wierzę panu, tak, że tak jest. Tylko tak jak powiedziałam, ja chciałabym, bo rejon ul. Polnej, to może naprawdę, to jest szeroki zakres. Już panu tłumaczyłam, niech się pan nie śmieje, to nie jest śmieszne proszę pana, naprawdę – choć i radnych rozbawiała argumentacja Wioletty Grzywacz. – Bo próbujecie ze mnie robić jakąś, nie wiem osobę, która nie rozumie tego co czyta, ale ja bardzo dokładnie „rozumię” co czytam, dlatego, że już nie raz pan mnie po prostu oszukał. I bardzo pana proszę o to, żeby po prostu do tego punktu wpisać, jeśli nie, to będziemy, będę prosiła państwa o przegłosowanie tego wniosku. Myślę, że nie zaszkodzi. Proszę albo uściślić ten punkt w projekcie budżetu i zawrzeć wszystkie ulice boczne od Polnej, albo no proszę to zrobić tak żebym miała pewność jako radna z tamtego okręgu, że te wszystkie ulice znajdą się w projekcie złożonym przez państwa do jednostki, która ma dotować akurat tą inwestycję.

Robert Kowalczyk ponownie poinformował radną, że może zapoznać się ze złożonym wnioskiem i sprawdzić co dokładnie ma być wykonane i na jakich ulicach, bo nie wszystkie ulice w rejonie ul. Polnej są własnością miasta – wniosek nie obejmuje ulic prywatnych, czyli np. ul. Klonowej. Dodał także, że akurat ul. Akacjowa będzie wykonywana w pierwszej kolejności, gdyż posiada projekt i pozwolenie na budowę.

Panie burmistrzu zazwyczaj zawsze jest tak, że jeśli coś proponujemy, to zawsze jest wpisane w budżecie, wymieniona każda ulica czy odcinek chodnika. I jeśli we wniosku składanym, jak pan mówi, jest tak napisane, co to szkodzi napisać żebyśmy mieli pewność i przejrzystość w budżecie? Nie szkodzi to parę liter napisać – przekonywał radny Stanisław Pacan. – Nie ma wymienione co będzie robione (wymienione jest we wniosku). No to wniosek mamy złożony, wszystko, zgadzamy się. Ale nie można tego powielić w budżecie? Koleżanka mówi, że nie są wymienione ulice.

– Można się zapoznać z wnioskiem i będzie pani radna wiedziała co znajduje się we wniosku, prawda? w uchwale budżetowej jest wpisane Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach. I ten wniosek jest wpisany. I do tego wniosku jest projekt, który zawiera jakie ulice są objęte tym wnioskiem. I można się z tym zapoznać. I tam są wymienione wszystkie ulice objęte tym wnioskiem (…). Nie mogę tego dopisać dlatego, że wniosek musi być tożsamy z uchwałą budżetową i z przeznaczeniem na to pieniędzy. Jeżeli nie będzie tożsamy, to nie będzie świadczyło, że to są pieniądze przeznaczone na ten cel i to właśnie bada Regionalna Izba Obrachunkowa, badają inne służby czy w budżecie były zagwarantowane pieniądze na określony cel i na wniosek, który składamy. Jeżeli składamy na budowę ul. Kościuszki, to składamy na ul. Kościuszki, a nie na ul. Kościuszki i boczną jakąś. Wniosek musi być tożsamy z zapisem uchwały budżetowej i ma pani wszystkie ulice w swoim regionie, praktycznie wszystkie, które są własnością miasta – wyjaśniał po raz kolejny burmistrz, ale radna nie zrozumiała:

– Bo pan powiedział w tym momencie, że jak pan składa na Kościuszki, no to pan składa na Kościuszki, a nie boczne. No to teraz nie wiem, bo pan się coś pomylił chyba w tym tłumaczeniu – ale jak składa się wniosek na budowę ulic w rejonie ul. Polnej, to znaczy, że nie na samą ul. Polną. – Proszę naprawdę panie burmistrzu, naprawdę to nie zaszkodzi jak będzie dopisane w nawiasie do tego, naprawdę nikt się tu nie będzie czepiał. Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach w nawiasie poszczególne ulice, na które pan mówi, że w tym projekcie mamy dokumenty. Całą pełną dokumentację. Więc ja naprawdę nie „rozumię”, pan tutaj nagina pewne rzeczy.

Żeby rozjaśnić niektórym radnym tajemniczo brzmiącą nazwę „w rejonie ul. Polnej”, Robert Kowalczyk rozpoczął po raz kolejny te same wyjaśnienia, choć już trochę prościej: Ten projekt ulic przy ul. Polnej zawiera większość ulic, które są własnością gminy i mają być zrobione w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” oprócz ul. Akacjowej, która ma swój projekt i będzie realizowana zgodnie z tym projektem. Dlatego taka nazwa jest tego zadania, ponieważ tylko do jednej z ulic mamy projekt, a do reszty projektu nie mamy. I nie wyodrębnia się tych ulic dlatego, że pewne ulice będą projektowane, a ta akurat nie będzie projektowana, tylko będzie mogła od początku być budowana i nie będziemy tracili czasu na to, że ktoś projektuje tamte ulice, Łąkową i te inne, a tą już będzie mógł spokojnie budować. Dodanie do tego zadania tego czego w tym zadaniu i we wniosku nie ma, no niestety nie będzie tożsame z wnioskiem, który złożyliśmy i może się okazać, że nie będziemy mogli realizować tego zadania, bo zmieniamy nazwę, po prostu nazwę zadania. Ale pani radna, ja podobny wniosek składałem na te ulice do Polskiego Ładu i tutaj też, nie wiem, czy pani pamięta, niestety z Polskiego Ładu na te ulice nie dostaliśmy. Natomiast teraz te pieniądze dostaniemy i te ulice będziemy robić. Niech pani, proszę panią, niech pani nie blokuje tego.

Tomasz Łyżwa bardzo chciał dojść do jakiegoś kompromisu, więc zaproponował nieprzepisowy wybieg: „Ale mam rozwiązanie, no nie wiem, tej patowej sytuacji, bo myślę, że jakby do projektu budżetu był dołączony załącznik, a w załączniku wniosek, w którym zawarte są te ulice o których pan mówił, to myślę, że by to rozwiązywało sprawę”. Żadnych innych dodatkowych dokumentów do uchwały budżetowej nie składa się oprócz tych, które wymienione są w ustawie o finansach publicznych w art. 214, a więc: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych. I takie załączniki od 9 lat otrzymuje radny Tomasz Łyżwa.

Wniosek o wpisanie wykonania ul. Akacjowej jako odrębnego zadania inwestycyjnego w roku 2024 poparli jedynie radni: Abramowicz, Grzywacz, Łyżwa, Maślanek, Pacan, Wydmuch. Paweł Kobylas wstrzymał się od głosu, a reszta radnych była przeciwna. Widocznie znają treść wniosku o dofinansowanie Budowy drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ul. Polnej w Pionkach.

Przeczytaj również

Komentarze