Cuchnąca woda w Zagożdżonce

Cuchnąca woda w Zagożdżonce

Od jakiegoś czasu od mieszkańców dochodzą niepokojące sygnały o stanie wód w rzece Zagożdżonka. Po przykrych konsekwencjach sprzed 2 lat każdy sygnał jest rozpatrywany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Radomiu.

W marcu 2017 r. WIOŚ zamknął odpływ z oczyszczalni po tym, jak okazało się, że do rzeki zrzucane są nieoczyszczone ścieki z terenu miasta. Pozytywną konsekwencją tej decyzji było rozpoczęcie prac modernizacyjnych pionkowskiej oczyszczalni. Teraz problem powrócił, ale jak w rozmowie telefonicznej poinformował nas kierownik działu inspekcji WIOŚ, nie jest to zrzut ścieków z oczyszczalni, ale raczej ścieki bytowe pochodzące z gospodarstw domowych.

W tej chwili trwa kontrola WIOŚ w PWKC i pobrane zostały próbki wody do analizy. WIOŚ informuje, że faktycznie jest problem ze ściekami trafiającymi do naszej rzeki i dlatego kontrola jest koniecznością. Po jej przeprowadzeniu poinformujemy Czytelników o wynikach i zaleceniach.

fot. fb Miasto Pionki

Przeczytaj również

Komentarze