Czy Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach doczeka się modernizacji?

Czy Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach doczeka się modernizacji?

Pionkowski MOK mieści się w dwóch budynkach – ul. Radomska 1 i ul. Zakładowa 5. Miasto złożyło dwa wnioski w rządowego programu Polski Ład o dofinansowanie niezbędnych inwestycji na łączną kwotę 2 mln 780 tys. zł. Przewidywana wartość robót to 3 mln zł.

Miejski Ośrodek Kultury od 1957 r. prowadzi działalność społeczno-kulturalną nie tylko dla mieszkańców miasta Pionki, bo swym zasięgiem obejmuje również gminy ościenne. W sumie działa na rzecz kilkunastu tysięcy mieszkańców poprzez wielokierunkową promocję kultury regionu i aktywizację społeczeństwa. Od momentu powstania ośrodka kultury, a więc od 60 lat nigdy nie był kompleksowo remontowany. Dzięki wsparciu finansowemu jakie można otrzymać w ramach Programu Inwestycji Strategicznych budynek przy ul. Radomskiej 1 może stać się nowoczesnym obiektem na miarę potrzeb i wymagań XXI wieku, ale przede wszystkim, dzięki poprawie warunków zostaną stworzone nowe możliwości rozwoju i dostępności do szeroko rozumianej kultury.

Po przeprowadzonych analizach technicznych obiektu kluczowymi argumentami dla konieczności podjęcia działań inwestycyjnych jest przede wszystkim modernizacja budynku pod kątem bezpieczeństwa użytkowników oraz zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres koniecznych prac do wykonania obejmuje remont sali widowiskowej oraz zaplecza techniczno-sanitarnego całego budynku w tym remont pozostałych sal, szatni, powierzchni biurowych oraz toalet. Podczas prac zaplanowano również modernizację wszystkich instalacji w tym instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, głównego węzła wody, wymianę stolarki drzwiowej, remont podłóg i parkietów, remont schodów, modernizację sufitów, wymianę instalacji zawieszenia scenicznego i oświetlenia estradowego. Na zewnątrz planowane jest zagospodarowanie terenu, ale przede wszystkim renowacja elewacji wykonanej z piaskowca i remont tarasu, na którym latem odbywają się wydarzenia plenerowe.

Przewidywana wartość inwestycji to 2 mln zł, a kwota wniosku opiewa na 1,8 ml zł. Wniosek o dofinansowanie już został złożony.

Budynek Kasyna Urzędniczego przy ul. Zakładowej 5 jest wpisany do rejestru zabytków i wymaga od lat pilnego remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami (etap II). Wybudowany w okresie międzywojennym (1928-1930) zawsze służył jako obiekt stanowiący zaplecze kulturalne miasta. Na przestrzeni lat ulegał zmianom, remontom oraz dostosowaniom do współczesnych potrzeb. Po ostatniej renowacji, która pozwoliła na rewitalizację budynku i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej, wadliwie wykonanie prac remontowych nie zniwelowało problemu niszczenia obiektu. Miasto wykonało ekspertyzę i projekt remontu, w którym wskazane zostały konieczne do wykonania prace. Przede wszystkim chodzi o dach wykonany z blachy, który na skutek nieprawidłowego montażu uległ licznym spękaniom, a z powodu nieszczelności dochodzi do zalewania wnętrza zabytkowego obiektu, a więc do degradacji tego unikatowego miejsca.

Przewidywana wartość inwestycji to 1 mln zł. Wniosek o dofinansowanie opiewa na 980 tys. zł.

Obydwa wnioski zostały już złożone. Przy poprzednich naborach w ramach wsparcia rządowego przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie otrzymały wsparcia finansowego. Teraz trwa oczekiwanie na rozstrzygnięciu konkursów: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Programu Inwestycji Strategicznych. Może wreszcie tym razem uda się Pionkom otrzymać wsparcie potrzebne na ratowanie obydwu budynków od zniszczenia.

Przeczytaj również