Czy rząd PiS nie lubi miasta Pionki?

Czy rząd PiS nie lubi miasta Pionki?

W ostatni piątek ogłoszono wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład dla kultury”. W skali kraju rozdysponowano 2,5 mld zł. Miasto Pionki złożyło 2 wnioski – właśnie dowiedzieli się, że nie otrzymali ani złotówki wsparcia. Podobnie jest z wnioskiem w ramach Rządowego Funduszu Dróg.

W oczach rządu dwa miejskie projekty nie uzyskały uznania. Odrzucono wnioski Miasta Pionki w ramach Polskiego Ładu:

  • remont pokrycia dachowego w budynku Kasyna,
  • wykonanie zadaszenia budynku elektrociepłowni przy ul Zakładowej.

Ważniejszym projektem dla rządzących okazał się „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach”.

Remont budynku Kasyna podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczył remontów tarasów, które wadliwie wykonane podczas renowacji, przepuszczały wody opadowe i roztopowe do wnętrza budynku. Problem ten został zniwelowany pod koniec 2021 r. Drugi etap prac dotyczy remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. Dach wykonany jest z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej na rąbek stojący, który na skutek nieprawidłowego montażu uległ licznym spękaniom, w wyniku czego występują nieszczelności i tym samym zalewanie wnętrz, zagrażające m.in. unikatowym eksponatom zgromadzonych z zbiorach Izby Czarnej Płyty – jedynego miejsca w Polsce poświęconego płytom winylowym. Od momentu powstania w pierwszej połowie XX wieku budynek Kasyna pełni funkcję społeczno-kulturalną i jest niezwykle ważny dla lokalnej społeczności.

Przewidywana wartość inwestycji to 1.000.000 zł. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na kwotę 980.000 zł. Wniosek został odzrucony.

Drugi z wniosków dotyczył wykonania zadaszenia budynku elektrociepłowni EC-1 na wykonanie którego miasto otrzymało kilka dni temu dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.360.000 zł. Cała inwestycja ma kosztować 5,4 mln zł stąd potrzeba składania kolejnych wniosków, by móc zabezpieczyć budynek przed dalszą degradacją. Wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład dla kultury” został złożony w styczniu 2023 r., zanim jeszcze ktokolwiek wiedział, że marszałek województwa przychylnie podejdzie do finansowej pomocy na ten cel. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję by do końca 2023 r. usunąć nieprawidłowości stanu technicznego budynku. Zakres finansowy inwestycji nie jest możliwy do realizacji jedynie ze środków własnych miasta, nawet w zakresie samego dachu. Ze względu na fakt, iż budynek elektrociepłowni EC-1 stanowi unikatowy element infrastruktury w skali naszego regionu, a także kraju, należy ratować go przed degradacją i upadkiem. Naprawa dachu EC-1 jest zadaniem priorytetowym dla ratowania zabytku technicznego dwudziestolecia międzywojennego, a z uwagi na walory historyczne oraz architektoniczne wszelkie działania należy podjąć jak najszybciej.

Miasto Pionki złożyło wniosek w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 3.500.000 zł. Właśnie otrzymało odmowę dofinansowania, choć podobno pomoc finansową otrzymały obiekty, które są bardzo ważne dla społeczności i instytucji lokalnych, a remonty pozwalają przywrócić im komfort użytkowania, ponieważ w wielu z nich mieszczą się szkoły, urzędy czy domy kultury. EC-1 najwyraźniej tych warunków nie spełnia, ale budynek Kasyna, który również nie otrzymał wsparcia, już jak najbardziej tak.

Dziesiątki samorządów w całej Polsce nie kryje rozgoryczenia, gdyż okazało się, że ponad 90% projektów które otrzymało dofinansowanie to kościoły i budynki sakralne – tutaj pełna lista.

Posłanka Marta Wcisło (KO) podsumowała ogłoszenie wyników o rozdaniu dotacji na remonty zabytkowych obiektów krótko, ale dosadnie: „To rządowy fundusz odbudowy poparcia, a nie zabytków”.

Również w ramach Rządowego Funduszu Dróg akceptacji nie dostał projekt miasta Pionki pn. „Remont drogi gminnej ulicy Sienkiewicza w Pionkach”, która należy do kategorii głównych dróg na planie komunikacyjnym Pionek i stanowi jedną z najbardziej uczęszczanych ulic w mieście ze względu na charakter okolicy i połączeń z innymi drogami. Miasto złożyło wniosek na kwotę ok. 1,5 mln zł, by sfinansować remont jezdni oraz jej odwodnienia, a także remont trzech zatok parkingowych. Wniosek odrzucono. Ale nie inaczej było także z wnioskiem na remont dróg na terenie dawnego Pronitu, gdzie miasto starało się pozyskać dofinansowanie również w ramach Polskiego Ładu.

Po raz kolejny rząd, a przede wszystkim klub PiS Rady Miasta Pionki pokazuje, że miejskie problemy nie są dla nich aż tak ważne, choć jeszcze w marcu 2021 r. radna Wioletta Grzywacz (klubu PiS) zarzucała burmistrzowi, iż nie informuje radnych o „sprawach istotnych dla miasta i naszych mieszkańców” i przedstawiła dokumenty dotyczące przygotowania terenu i modernizacji dachu na budynku EC-1. Wówczas mówiła, że lepiej jest wykonać kilka ulic w mieście niż przeznaczać środki na zabezpieczenie budynku oraz zasugerowała by zamiast remontować, elektrociepłownię rozebrać. Nikt zabytkowego obiektu rozbierać nie zamierza, wszyscy uznają go za perłę architektury i obiekt historycznie ważny dla miasta.

I pozostaje niesmak po ogłoszeniu wyników naboru, że radni miejscy, którzy mogliby pomóc w uzyskaniu przychylności rządu do wsparcia miejskich inwestycji nie są do tego skłonni. Jeśli nie budynku EC-1, to przynajmniej użytkowanego Kasyna lub chociaż ul. Sienkiewicza, która jest mocno zdegradowana w wyniku użytkowania.

Pionki nie są osamotnione na liście wniosków odrzuconych. Zabytkowy Lublin złożył 10 projektów i również nie otrzymał ani złotówki. Sąsiadujące z Pionkami Kozienice otrzymały: 150.000 zł na wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach, 150.000 zł na wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowej wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy i kolejne 150.000 zł na wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. św. Franciszka w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach oraz ponownie 150.000 zł na wykonanie nowego pokrycia wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy. Na wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. św. Antoniego Padewskiego i ołtarza pw. Matki Bożej w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Kozienicach uzyskano 500.000 zł. Zwoleń otrzymał 1.176. 000 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wymianie tynków dolnej partii murów zabytkowego kościoła w Jasieńcu i ok. 142.000 zł na konserwację kapliczki św. Jana Nepomucena w Osuchowie.

Przeczytaj również

Komentarze