Dotacje z budżetu. Na co miasto wydawało pieniądze?

Dotacje z budżetu. Na co miasto wydawało pieniądze?

W poprzedniej kadencji hojnie dotowano różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia. Rekordzistą jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, który otrzymał blisko 172 000 zł z tzw. promocji.

Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Każdego roku po pieniądze zgłaszają się różne organizacje realizujące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury czy turystyki. Środki te przyznaje wydział promocji w drodze konkursów. Dodatkowo podpisywane są również tzw. umowy promocyjne np. dla KS Proch, pięściarza Rafała Grabowskiego czy Stowarzyszenia Czarni Radom.

W latach 2015-2018 rekordzistą w pozyskiwaniu pieniędzy w szerokim zakresie był ZHR (pomijając KS Proch), który bardzo aktywnie „promował” nasze miasto poprzez ochronę i promocję zdrowia, opiekę wychowawczą (także w zakresie zajęć świetlicowych pozaszkolnych), kulturę, ekologię i opiekę zwierząt, turystykę. Kiedy radni uchwalali budżety zawsze padały pytania o wzrost wydatków na promocję oraz próbowali dowiedzieć się ile poszczególne organizacje i stowarzyszenia otrzymują pieniędzy. Szczegółowe dane nie były podawane, a na pytanie czy to prawda, że ZHR otrzymał 40 tys. zł, padała odpowiedź, że to niczyja wina, że akurat ZHR działa bardzo aktywnie. Działać może każdy, a niektórzy nawet powinni, ale proporcje dotacji zaskakują.

W roku 2015 na promocję zdrowia najwięcej pieniędzy otrzymało Stowarzyszenie Klub „Amazonki”, które obchodziło swój jubileusz działalności – kwota 5 850 zł. Kolejni to Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz ZHR – po 4 tys. zł. ZHP na ten cel otrzymało 3 tys. zł.

Letni wypoczynek w 2015 r. ze wsparciem środków z budżetu miasta organizował ZHR – 6 000 zł, UKS Beta – 1400 zł i UKS Orlik 700 zł. W 2016 r. ZHR na ten cel otrzymał już 18 000 zł, a UKS Beta 2 600 zł. W 2017 r. ZHR letni wypoczynek organizował za kwotę 16 tys. zł, ale dodatkowo zajął się wypoczynkiem młodzieży z Ukrainy za 5 tys. zł. W kolejnym roku ZHR na wakacje dostał 20 tys. zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Kozienicach 10 tys. zł, a UKS Beta – 7 tys. zł.

W ciągu 4 lat z promocji na turystykę realizowaną przez 5 podmiotów wydano 35 tys. zł, z czego ZHR otrzymał 13,5 tys. zł. Ochrona i promocja zdrowia kosztowała podatników prawie 56 tys. zł z czego diabetycy otrzymali 5 800 zł, a ZHR 10 500 zł.

Zajęcia świetlicowe pozaszkolne finansowane z budżetu organizował tylko ZHR za kwotę ponad 24 tys. zł.

Kulturę ZHR krzewiło za łączna kwotę 23 tys. zł, a Stowarzyszenie PRO-Impuls za ponad 30 tys. zł (ok. 9 tys. zł za organizację wigilii miejskiej, 16 200 zł za organizację 100lecia Niepodległości i 5 tys. zł za promowanie). Organizacja zlotu BMWra kosztowała 10 tys. zł, a o Pionkach dowiedziała się niemal cała Polska. W tym czasie Ognisko Artystyczne otrzymało od miasta dotację w kwocie 12 370 zł, a inne stowarzyszenia seniorów w ciągu 4 lat otrzymywało łącznie dotacje w granicach po 5-8 tys. zł.

Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami na ochronę zwierząt w latach 2015-2018 otrzymało łącznie kwotę 13 tys. zł, a ZHR prawie 21 tys. zł.

Z podsumowań zestawień wydatków promocyjnych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynika, że najlepiej miasto Pionki promował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w każdej dziedzinie (pomijając oczywiście KS Proch, który również otrzymuje dotacje z tzw. promocji miasta) pośród ponad 25 różnego rodzaju klubów, organizacji i stowarzyszeń. A powszechnie mówi się, że harcerstwo w Polsce zanika – jak widać w naszym mieście działa prężnie.

źródło UM Pionki – Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej, kierownik Tomasz Wyroślak, fot. adnovak

Przeczytaj również

Komentarze