Dziwna praktyka burmistrza Kowalczyka

Dziwna praktyka burmistrza Kowalczyka

Robert Kowalczyk przygotował projekt uchwały budżetowej na sesję, która ma odbyć się w dniu 27 marca 2019 r. Komisja budżetu zaplanowana została dopiero na 25 marca, ale w środę (20.03) burmistrz zwołał konferencję prasową dla wybranych redakcji aby omówić przed kamerami założenia projektu przygotowanej uchwały.

Burmistrz mówi, że projekt tej uchwały jest bardzo ważny dla mieszkańców, bo dotyczy budowy bloku, posprzątania ulic czy remontów chodników. Będzie Galeria Format żeby mieszkańcy nie musieli oglądać wystaw w innych miastach,

W projekcie zmian budżetowych na 2019 r. znajdą się takie rzeczy o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, o których mówili nam mieszkańcy, które postulowały nam różne środowiska miejskie i które chcielibyśmy z różnymi środowiskami miejskimi realizować. Najważniejsze jednak co chciałbym państwu powiedzieć to to, że wszystkie te projekty, wszystkie te pomysły, które są w tym projekcie zmian budżetowych mają swoje odzwierciedlenie w budżecie, bo budżet bilansuje się, nie wprowadzamy tutaj jakiś ukrytych wydatków, nie wprowadzamy tutaj żadnych dodatkowych kredytów – mówił Robert Kowalczyk.

Z uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 wynika, że budżet nie bilansował się nawet podczas jego uchwalania. Prognozowany wynik budżetu to ponad 2 mln zł deficytu, czyli wydatki przewyższają dochody. Nowe pomysły zaproponowane przez burmistrza zwiększają ten deficyt o kolejne ponad 2,2 mln zł, który zostanie spłacony z wolnych środków, kredytu oraz pożyczki. Burmistrz bowiem planował i nadal planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 342 063 zł, który zostanie spłacony do 2030. Na koniec 2018 r. kwota długu jakie posiadało miasto wyniosła 21,5 mln zł (zgodnie z uchwałą WPF).

5,5 mln na nowy blok komunalny

Jak mówi Robert Kowalczyk budowa bloku komunalnego podyktowana jest potrzebami mieszkańców, ale nie tylko.

Mieszkańcy Pionek od wielu, wielu lat szukają swojego miejsca dla siebie i swoich rodzin, i niekoniecznie chcą korzystać z miejsca w blokach, które nazywamy w Pionkach hotelami (…). Wprowadzamy do budżetu inwestycję, którą chcielibyśmy zrealizować w najbliższych 3 latach, tj. budowę mieszkań komunalnych.

Rada Miasta podjęła uchwałę o wykupie mieszkań komunalnych przez najemców, ale to spowoduje, że miasto wyzbędzie się zasobów lokalowych. Pieniądze ze sprzedaży burmistrz chce przeznaczyć na budowę bloku komunalnego, który szacunkowo ma kosztować 5,5 mln zł, a 35% tej kwoty ma pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z tych mieszkań wpłyną określone pieniądze do budżetu. Nie chcemy tych pieniędzy zmarnować. Chcemy aby te pieniądze odnawiały tkankę mieszkaniową w Pionkach, stąd nasz pomysł budowy bloku, który ma również inne zadanie.

Podczas V sesji Rady Miasta burmistrz informował, że do dnia 27 lutego mieszkańcy złożyli w sumie 84 wnioski na wykup mieszkań komunalnych z 95% bonifikatą. Z 6 najemcami umowy sprzedaży zostały podpisane. Bonifikata będzie obowiązywała do końca tego roku kalendarzowego i miasto sprzeda lokale za 5% ich wartości. Nie będą to duże dochody i na pewno nie pokryją kosztów budowy nowego bloku z ok.32 mieszkaniami.

Chcielibyśmy wydobywać tych mieszkańców bloków zwanych hotelami, którzy płacą czynsz, chcą żyć w godnych warunkach. Chcemy im dawać propozycję mieszkań godnych, lepszych. Po to również żeby te budynki, czy bloki zwane hotelami również zacząć remontować i pozyskiwać na mieszkania tak potrzebne w naszym mieście. Myślę, że ta nasza propozycja nie tylko spotka się z przyjaznym odzewem mieszkańców, ale powinna się również odnaleźć z dobrym odzewem u prezesów spółdzielni mieszkaniowych, którzy korzystają z zasobów miejskich w ten sposób, że zadłużonych mieszkańców, niepłacących czynszu w mieszkaniach spółdzielczych eksmitujemy do mieszkań komunalnych.

Zdaniem burmistrza budowa bloku z 32 lokalami ma pozwolić „nabrać nowego tempa w mieście Pionki”.

Drugą propozycją, a zarazem realizacją obietnicy wyborczej, jest znalezienie miejsca dla seniorów, którzy potrzebują pomieszczenia w którym mogliby się spotykać i wspólnie spędzać czas. Takie miejsce znalazło się w bloku Al. Lipowe 12 i na jego wyremontowanie miasto chce przeznaczyć kwotę 75 tys. zł.

Remont pomieszczeń na potrzeby Galerii Format

Przy ul. Radomskiej 9 ma powstać Galeria Format na której remont przeznaczone ma być 110 tys. zł.

Wielu mieszkańców Pionek pamięta galerię Format. Wielu mieszkańców Pionek korzysta z galerii, które tak naprawdę umiejscowiły się w bibliotece publicznej, w bibliotece pedagogicznej, w MOK czy w CAL. Myślę, że najwyższy czas powrócić do pomysłu galerii po to żeby mieszkańcy mogli w godnych warunkach oglądać dzieła nie tylko artystów z najbliższego nam otoczenia, ale również żebyśmy mogli podpisywać umowy z większymi galeriami po to żeby nasi mieszkańcy nie musieli nigdzie wyjeżdżać (…). Moi poprzednicy próbowali te pomieszczenia sprzedać, wydzierżawić. Myślę, że najwyższy czas żeby miasto zajęło się swoim majątkiem i znalazło przeznaczenie pomieszczeń, aby je godnie wykorzystywać.

Na sesji w dniu 20 sierpnia 2018 r. poprzednia Rada Miasta przegłosowała wniosek Zbigniewa Belowskiego o utworzeniu w budynku przy ul. Radomskiej 9 Galerii Format.

Chcę przypomnieć, że miasto wpłaca z tytułu tego pustostanu pieniądze do wspólnoty mieszkaniowej z tytułu powierzchni, ogrzewania itd. Ten obiekt pod względem technologicznym utrzymujemy cały czas. Naszej instytucji galeria jako taka potrzebna nie jest, ja mówię o tym, że galeria jako taka jest potrzebna temu miastu. Młodym ludziom, starszym i najstarszym żeby mogli, nie wyjeżdżając z Pionek zobaczyć dzieła najwybitniejszych artystów nie tylko polskich – mówił blisko rok temu radny Belowski.

Adaptacja budynku na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola

Na ten projekt przeznaczyliśmy kwotę 50 tys. zł i chcielibyśmy aby na górze budynku szkolnego adaptować pomieszczenia na szkołę muzyczną (…). Przygotowaliśmy dokumenty do Ministerstwa Kultury na powołanie szkoły muzycznej w Pionkach i ponad 2 tys. mieszkańców Pionek podpisało się pod tym wnioskiem czy petycją do ministra o powołanie szkoły muzycznej w Pionkach. Druga ważna rzecz, to znalezienie pomieszczeń dla przedszkola nr 3. Jak większość mieszkańców wie, przedszkole nr 3 znajduje się w tej chwili przy szkole nr 5 (przyp. red. przedszkole to znajduje się w tym samym miejscu od momentu wybudowania placówki oświatowej) i warunki, które tam są, są dopuszczone tylko na określony czas. Musimy znaleźć godne miejsce dla tego przedszkola stąd uważamy, że dobrym by było wykorzystanie parteru byłej szkoły przy ul. Leśnej na miejsce dla przedszkola nr 3 w Pionkach.

Likwidacja wydziału promocji

Jak większość z państwa wie, w urzędzie miejskim, moją decyzją został zlikwidowany wydział promocji. Chciałbym aby miasto promowało się w zupełnie inny sposób, żeby się promowało przez swoje instytucje, żeby się promowało przez swoich ludzi, których warto w tym mieście pokazywać. I chcę powiedzieć, że nie będzie się promował ani burmistrz, ani wiceburmistrz. My chcemy się promować poprzez swoją codzienną działalność i pracę dla mieszkańców.

I w związku z tym burmistrz chce przeznaczyć 330 tys. zł dla MOK, CAL i Biblioteki Publicznej na realizację nowych zadań, aby mogły się promować wśród mieszkańców.

I te pieniądze poszłyby m.in. na czytelnie zewnętrzne, na takie uroczystości jak JankiWinaki, jak Dzień Dziecka, jak Dni Kultury Chrześcijańskiej, jak obchody 3 Maja. No byłoby to szereg imprez w Pionkach organizowane przez te instytucje no, które chcą dać nowe możliwości i pokazać nową jakość mieszkańcom Pionek i nie tylko mieszkańcom Pionek. Chcielibyśmy aby te organizacje prowadziły troszeczkę, troszeczkę taką działalność promocyjną. Tak naprawdę najwięcej zadań promocyjnych, jak i współpracę ze stowarzyszeniami to zleciliśmy CAL i to CAL byłoby największym beneficjentem dodatkowych pieniędzy o których dzisiaj mówimy.

Czystość w mieście

Bardzo wielu mieszkańców mówi o czystości w mieście, o tym jak to miasto powinno wyglądać, że tak naprawdę powinniśmy się zająć, idzie wiosna, sprzątaniem miasta. Dlatego w zmianach tych budżetowych znalazły się pieniądze na utrzymanie czystości, na utrzymanie zieleni, ale co równie ważne na remont miejskiej infrastruktury (…). I tutaj również dokładamy z budżetu pieniądze po to żeby osiągnąć określony cel, osiągnąć to o czym mówi wielu mieszkańców, czyli w końcu posprzątać miasto. Jak państwo wiecie, to wszystko jest realizowane przez spółkę miejską ekoPionki. Jesteśmy z panią burmistrz po spotkaniu z pracownikami spółki, którzy właściwie bardzo chcą wykonywać właściwie swoje zadania i remontowe, i sprzątające, jednak tak naprawdę nie dysponują sprzętem, który dawałby gwarancję, że te usługi przez nich świadczone będą dobrze zrobione. Brak sprzętu uniemożliwia im również konkurencję z innymi podmiotami i staranie się o zlecenia z innych instytucji, nawet od prywatnych podmiotów, gdzie można by pracować na ich rzecz, sprzątać, kosić czy robić drobne remonty. Dlatego po rozmowach z pracownikami i z panią prezes ekoPionki chcemy dać pożyczkę 100 tys. zł spółce ekoPionki tylko i wyłącznie na sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w mieście i chcielibyśmy żeby spółka tę pożyczkę spłaciła w 2020 r. Chcemy jej dać możliwość żeby mogła tym sprzętem po prostu najzwyklej w świecie zarobić, a jednocześnie pokazać, że to miasto może być czyste, może być posprzątane, może wyglądać inaczej.

Tak dla porównania można podać przykład sytuacji, kiedy to do krawcowej przychodzi klient z prośbą o zaszycie dziury w garderobie. Krawcowa bardzo chętnie wykona zlecenie, ale prosi najpierw klienta o zakup maszyny do szycia oraz nici. Klient kupuje, zostawia odzież i odbiera naprawioną, ale musi jeszcze zapłaci za wykonanie usługi kwotę zbliżoną do zakupu nowej. Krawcowa za wykonaną pracę zarobiła i została w jej posiadaniu nowa maszyna do szycia.

Robert Kowalczyk ma nadzieję, że jego propozycje nie są jakimiś fanaberiami i uważa, że wynikają z tego co obiecywał jako kandydat na burmistrza. Myśli, że propozycje znajdą przychylność przede wszystkim wśród mieszkańców.

Między innymi po to mieszkańcy wybrali mnie na burmistrza, a radnych na radnych tego miasta żeby również wybierali najlepsze i dobre rozwiązania. Dlatego mam nadzieję, że na najbliższej sesji te propozycje nasze znajdą przychylność wśród radnych.

Najlepsze rozwiązania, to te zaproponowane przez drużynę burmistrza do której radni powinni się przychylić. Szkoda, że burmistrz nie poczekał na zapoznanie się z projektami uchwał przez radnych miejskich oraz posiedzenie komisji budżetu, która będzie omawiała projekt przedstawionej, obszernej uchwały. Włodzimierz Szałabaj zaplanował posiedzenie dopiero w najbliższy poniedziałek.

źródło YouTube Kurier Pionkowski

Przeczytaj również

Komentarze