Ewa Kalinkowska sekretarzem miasta. Grzegorz Abramowicz i Dariusz Dygas – kierownicy wydziałów

Ewa Kalinkowska sekretarzem miasta. Grzegorz Abramowicz i Dariusz Dygas – kierownicy wydziałów

4 marca burmistrz powołał składy komisji konkursowych, które zajęły się wyborem najlepszych kandydatów na stanowiska: sekretarza miasta, kierownika wydziału komunalnego i ochrony środowiska oraz kierownika wydziału rozwoju, inwestycji i gospodarowania mieniem gminy. W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki konkursów.

W skład komisji konkursowych weszli:

  • Robert Kowalczyk – przewodniczący,
  • Kamila Kaczorowska – zastępca przewodniczącego,
  • Beata Pietrus – członek komisji,
  • Zenon Wieczorek – sekretarz komisji.

Sekretarzem Urzędu Miasta została Ewa Kalinkowska pracująca w naszym samorządzie od 14 lat. W 2005 r. rozpoczęła pracę w UM jako stażystka i przez lata zdobywała kolejne szczeble kariery. Przez półtora roku pełniła obowiązki Kierownika Referatu Administracji. 01.10.2009 r. - 16.10.2016 r. - Kierownik Biura Kadr, 17.10.2016 r. - 17.12.2018 r. - inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, 18.12.2018 r. - inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju.

Sekretarz Miasta Pionki Ewa Kalinkowska

Kierownikiem wydziału komunalnego i ochrony środowiska został Grzegorz Abramowicz, który do końca 2014 r. był p.o. dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Dariusz Dygas, również wieloletni pracownik urzędu, został natomiast kierownikiem wydziału rozwoju, inwestycji i gospodarowania mieniem gminy.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Przeczytaj również

Komentarze