Głosowanie projektów uchwał oraz informacja burmistrza z prac pomiędzy sesjami i kilka słów o Porozumieniu dla Pionek

Głosowanie projektów uchwał oraz informacja burmistrza z prac pomiędzy sesjami i kilka słów o Porozumieniu dla Pionek

Podczas XIV sesji RM radni procedowali trzy projekty uchwał wniesione przez burmistrza: zmiany w uchwale budżetowej, Wieloletnią Prognozę Finansową i zaciągnięcie kredytu na modernizację ul. Fabrycznej. Robert Kowalczyk przedstawił informację z prac urzędu pomiędzy sesjami, a radny Zbigniew Belowski dopytywał o Porozumienie dla Pionek.

Projekty uchwał zostały omówione przez radnych podczas prac komisji budżetu i finansów. Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie i podczas sesji radni nie dyskutowali nad ich zapisami. Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej został zatwierdzony 13 głosami, przeciwny był jedynie Wojciech Maślanek. Również podczas głosowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową 13 radnych było za jej przyjęciem, a Wojciech Maślanek głosował przeciw. Projekt uchwały nr 3, to kredyt, który miasto musi zaciągnąć w związku z rozpoczęciem modernizacji ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej – tu również 13 głosów za i przeciwny Wojciecha Maślanka.

Po głosowaniu wniesionych projektów uchwał na XIV sesję burmistrz przestawił informację z prac pomiędzy sesjami.

Zmodernizowaliśmy Stadion Miejski i spełnia on już wymogi licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz lekkiej atletyki i mamy nadzieję rozliczyć projekt, a także otrzymać należną nam dotację. Remontujemy Halę Sportową dlatego, że chcemy aby w najbliższym czasie wydziału sportu tam się przeprowadził, ale dla nas najważniejszą rzeczą na hali była modernizacja wentylacji, która działała już dość słabo. Jak państwo na pewno zauważyliście zmieniliśmy lokalizację jednej siłowni zewnętrznej – tej przed basenem, znalazła ona swoje miejsce za basenem i wygląda to dużo lepiej niż poprzednio (przyp. red. o przeniesienie siłowni wnioskował Stanisław Pacan). Zakończyliśmy prace budowlane i uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie po remoncie szkoły podstawowej nr 2. Jak państwo wiecie w dzisiejszej uchwale był zapis i będziemy tam jeszcze montowali osłony na kaloryfery gdyż jest to zalecenie Sanepidu. Zakończyliśmy przebudowę ul. Armii Krajowej w rejonie ul. Augustowskiej i ul. Reja. Zakończyliśmy prace budowlane pomieszczeń przy ul. Al. Lipowe 12 przeznaczonych dla seniorów. Zakończyliśmy również prace budowlane na cmentarzu, chodzi o montaż kolumbariów. Jesteśmy właściwie już na ukończeniu remontów z projektów w szkole podstawowej nr 5, gdzie kończymy modernizację sali gimnastycznej. Rozpoczęliśmy przebudowę, a właściwie budowę ul. Fabrycznej. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg na wykonanie parku w Al. Jana Pawła II w ramach Zielonych Pionek – wpłynęły trzy oferty, następuje wybór najlepszej z tych ofert. Ogłosiliśmy również przetarg na modernizację ul. Niepodległości i w dniu 10 października zostanie zakończony przetarg, czekamy na spływanie wniosków od wykonawców. W tej chwili trwa rozpatrywanie dwóch naszych wniosków, które złożyliśmy dlatego, że nie ustępujemy jeśli chodzi o ul. Słowackiego. Niestety nie udało nam się, znaleźliśmy się na dalekiej pozycji na liście u wojewody mazowieckiego i oprócz tego złożyliśmy projekt do marszałka województwa mazowieckiego na tę ulicę. Trwa rozpatrywanie naszego wniosku w NFOŚiGW dotyczącego likwidacji bomby ekologicznej. Jak już pewnie wiecie, niestety jeśli chodzi o dach na CALu, projektant wycofał się z realizacji tego projektu. Jeżeli chodzi o toalety w urzędzie, to tutaj zebrane oferty są dużo wyższe niż mamy zaplanowane pieniądze, więc najprawdopodobniej w tym roku też tego zrobić się nie uda. Chcę państwu powiedzieć, że na terenie Pronitu znaleziono martwego dzika, który zarażony był chorobą ASF i w związku z tym ta czerwona linia zagrożenia ASF przesunęła się również na teren miasta Pionki i gminy Pionki. Jest to monitorowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu (…). Od 1 września wszyscy nauczyciele dostali podwyżki. Dostaliśmy dodatkową subwencję oświatową na to, jednak nie zapewnia ona w całości wszystkich potrzeb i jest ona na poziomie 62-63%.

Kolejnym punktem obrad była informacja przewodniczącego rady o powołaniu klubu radnych.

Będzie to krótka informacja. Szanowni państwo, chciałem poinformować wysoką radę i mieszkańców naszego miasta, pan burmistrz również otrzymał informację o powstaniu klubu. Dlatego mam taki obowiązek. W dniu 9 września 2019 r. wpłynął do biura RM, jak i do wiadomości burmistrza pana Roberta Kowalczyka, wpłynęła informacja o powołaniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oczytam tą informację. Radni Wioletta Grzywacz, Piotr Nowak, Grzegorz Wąsik, Tomasz Łyżwa i Dawid Jaroszek, Pionki dnia 9 września 2019 r. do wiadomości przewodniczącego rady miasta pana Wojciecha Maślanka i burmistrza miasta Pionki pana Roberta Kowalczyka. Informujemy, że z dniem 9 września 2019 r. powstał klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. W skład klubu wchodzą następujący radni RM Pionki: pani Wioletta Grzywacz, pan Piotr Nowak, pan Grzegorz Wąsik, pan Tomasz Łyżwa, pan Dawid Jaroszek. Przewodniczącą klubu PiS została wybrana pani Wioletta Grzywacz. Z poważaniem i wszystkie podpisy informujących radnych o powstaniu klubu. Ja ze strony prezydium rady życzę powstałemu klubowi trafnych decyzji, mądrych decyzji, wspierania rady i wspierania pana burmistrza jako organu wykonawczego i mam nadzieję, że będzie pełna współpraca ze strony klubu PiS. Szanowni państwo, taką informację chciałem przekazać.

W punkcie Sprawy różne o klub i Porozumienie zapytał radny Zbigniew Belowski:

Chciałem zapytać, bo mnie to ciekawi. Pan przewodniczący odczytał informację o zwołaniu klubu radnych PiS, a ja chciałem zapytać co się dzieje z Porozumieniem? Bo nic nie słychać i czyżby te same osoby należały do dwóch grup radnych? Bo to byłoby dla mnie zaskoczeniem i chciałbym uzyskać odpowiedź ewentualnie od przewodniczącego Porozumienia.

Czyli mogę odpowiedzieć, ze swojej strony informuję pana radnego, że Porozumienie nie miało przewodniczącego, to jest po pierwsze – odpowiedział Wojciech Maślanek. – Czy radni odeszli z Porozumienia? Nie mam takiej informacji, nie mam, do dnia dzisiejszego nie mam takiej informacji. Natomiast myślę, że Porozumienie może również działać równolegle z klubem PiS. Także myślę, że wszyscy wspólnie, wspólnymi siłami, to tylko wyjdzie to dla miasta i mieszkańców na dobre.

Porozumienie dla Pionek powstało 6 lutego 2019 r. i jak wtedy mówili radni wchodzący w jego skład - jest inicjatywą bez określonej formy prawnej. Celem jest działanie dla dobra miasta i jego mieszkańców bez względu na przynależność partyjną i sympatie polityczne. Członkowie porozumienia nie są w opozycji w stosunku do nikogo – są i będą natomiast w opozycji w stosunku do niegospodarności, złych projektów, błędnych decyzji szkodzących miastu i jego mieszkańcom. Radni uważają, że sytuacja ekonomiczna Pionek jest bardzo zła i wymaga rozważnego oraz gospodarskiego działania ukierunkowanego na rozwój i danie perspektyw rozwojowych miastu. W składzie członków Porozumienia dla Pionek jest 5 radnych tworzących nowy klub radnych PiS.

Przeczytaj również

Komentarze