Ile wynosić będą ceny prądu w 2024?

Ile wynosić będą ceny prądu w 2024?

Pomimo znacznego wzrostu kosztów wytworzenia energii elektrycznej, odbiorcy chronieni są tzw. tarczą, która reguluje ceny, jakie widzimy na swoich rachunkach. Już teraz wiadomo, że cena tony węgla potrzebnej do wytworzenia energii elektrycznej ma najwyższą cenę od 2011 roku. Nie wiadomo jeszcze czy jakikolwiek mechanizm chroniący konsumentów będzie zastosowany od nowego roku.

Prezes URE Rafał Gawin kilka dni temu poinformował, że do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wszystkie wnioski taryfowe od największych spółek zajmujących się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Wcześniej mówił, iż niezależnie od tego, czy podwyżki wyniosą 50% czy 70%, będą to wzrosty trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo.

Do 31 grudnia 2023 r. wszyscy odbiorcy chronieni są zamrożonymi cenami prądu, które gwarantują wysokość opłat do określonych limitów zużycia. I choć ceny za wytworzoną energię pozostały na poziomie z 2022 r., to podniesiona została stawka podatku VAT z 5% na 23% oraz inne opłaty, które w konsekwencji spowodowały, że i tak rachunki za prąd wzrosły.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem tarczy chroniącej odbiorców, pojawiają się informacje o prawdopodobnym wzroście cen rachunków za prąd nawet o 70%. Dotychczas nadal nie wiadomo czy system ochrony zostanie przedłużony na 2024 r. i jaką przyjmie formę. Należy przy tym mieć na uwadze, że tarcza obejmuje jedynie samą cenę sprzedaży energii, nie uwzględnia opłat za dystrybucję, opłaty abonamentowej czy przejściowej. A do tego wszystkiego należy jeszcze doliczyć podatek VAT.

Przeczytaj również

Komentarze