Informacja burmistrza z prac między sesjami

Informacja burmistrza z prac między sesjami

29 października odbyła się XV sesja Rady Miasta Pionki na której radni procedowali nad 7 projektami uchwał. Jednym z punktów każdego porządku obrad jest sprawozdanie burmistrza z prac urzędu w ostatnim czasie.

Ważnym wydarzeniem w ostatnim czasie był Dzień Edukacji Narodowej – mówił Robert Kowalczyk. – Uroczystości te miały miejsce również w naszym mieście, w naszych placówkach oświatowych odbyły się akademie w których niektórzy z państwa uczestniczyli. Dla nas w tym roku ważne było żeby pokazać pedagogom, nauczycielom z naszego miasta, że jesteśmy razem z nimi, bo przecież wykonują trudna misję oświatową. Dlatego w tym roku uhonorowaliśmy ich nagrodami burmistrza i nagrodami dyrektora. W tym roku po raz pierwszy nagrody burmistrza były poza limitem przyznanym dla szkół po to żeby docenić ciężką nauczycielską pracę. Warto powiedzieć, że przy tej okazji wystąpiłem o jedną nagrodę, dyrektor wystąpił o jedną nagrodę i w sumie dwie nauczycielki z Pionek otrzymały nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Były to panie Anna Cybulska i Genowefa Czerwiec. Tymi nagrodami otwieramy taką nową erę, bo do tej pory nie zdarzyło się żeby nauczycielka przedszkola otrzymała taką nagrodę. Jest to pierwsza taka nagroda dla nauczycielki z Pionek i myślę, że najwyższy czas zwrócić uwagę na to iż edukacja zaczyna się od przedszkola i również starać się żeby nauczyciela przedszkolni otrzymywali jak największe nagrody i wyróżnienia.

W poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie ze starostą powiatowym w Radomiu i z grupa radnych powiatowych. Dyskutowaliśmy na temat bezpieczeństwa na drogach powiatowych w naszym mieście, jak również wspólnych inwestycji na 2020 r. Chcę państwu powiedzieć, że ustaliliśmy priorytety na co chcielibyśmy postawić zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i inwestycji, i na pewno znajdą się w propozycjach do budżetu powiatu, jak i w propozycji budżetu na 2020 r. miasta Pionki.

Również w zeszłym tygodniu odbyliśmy robocze spotkanie z przedstawicielami NFOŚiGW z którymi rozmawialiśmy na temat jednego z głównych naszych projektów tzw. Zielonych Pionek, bo jesteśmy w takiej centralnej fazie jego realizacji. Niestety okazało się, że narodowy fundusz ma wiele uwag dotyczących realizacji tego projektu. Ustaliliśmy, że w jak najszybszym czasie te błędy, które do tej pory popełnialiśmy uzupełnimy, ustaliliśmy sobie w jaki sposób będziemy dalej realizować ten projekt, bo tak naprawdę zamykamy już etapy projektowania i zbliżamy się do końca realizacji, bo w tej chwili mamy ustalony termin na koniec czerwca przyszłego roku, ale oczywiście otwieramy sobie furtkę do tego, gdyby te terminy trzeba było wydłużyć.

Zapewne interesuje państwa, że w tej chwili mamy złożonych 160 wniosków o wykup mieszkań komunalnych w Pionkach. Mamy 147 lokali wycenionych i podpisanych 35 aktów notarialnych na sprzedaż tych mieszkań. Ta procedura ciągle trwa.

Został wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki. Wpłynęły dwa wnioski i obydwa zostały przeze mnie uwzględnione. Zostały wysłane do projektanta celem dalszej analizy i dalszych uzgodnień.

Zakończyliśmy wykonanie ekspertyzy dotyczącej ilości, a także miejsc w których znajdują się jeszcze pokłady nitrocelulozy. Jak państwo wiecie, informowałem o tym, że wykonanie tej ekspertyzy było uzależnione od podpisania dalszej umowy z NFOŚiGW. Stwierdzone pokłady szacunkowe, to 300-350 ton i oczywiście wniosek taki do NFOŚiGW złożony, co również uzgodniliśmy z ministerstwem ochrony środowiska.

Następna sprawa o której chcę powiedzieć, to zakończenie budowy łącznika ul. Armii Krajowej, to jest w rejonie ul. Augustowskiej i Reja.

Zakończyliśmy prace budowlane przy remoncie pomieszczeń dla klubu seniora. Właściwie trwają jeszcze takie drobne zakupy. Uzgodniliśmy z seniorami, że w dniu 14 listopada, jest to Międzynarodowy Dzień Seniora, chcemy przekazać im w użytkowanie te pomieszczenia.

Zakończyliśmy modernizację sali sportowej w PSP nr 5. Mimo wielu perturbacji, że dzieci nie będą miały gdzie uczyć się, ćwiczyć, to okazało się, że proces inwestycyjny potrwał szybko, mamy końcówkę października i inwestycję zakończoną.

Trwają prace budowlane przy budynku B nad Stawem Górnym i mają one potrwać do końca roku, ale jesteśmy już na etapie modernizacji budynku A. Przetarg został zakończony.

Rozpoczęliśmy modernizację ul. Niepodległości. Ponadto podpisaliśmy umowę w ramach rewitalizacji Al. Jana Pawła II. Przygotowaliśmy projekty do rewitalizacji Placu Konstytucji 3 Maja, a także terenów przy ul. Niepodległości, a chodzi o tereny naprzeciwko ZOL w ramach projektu Zielone Pionki.

I jeszcze jedna rzecz o której warto powiedzieć. Podpisaliśmy umowę na prace projektowe na przebudowę targowiska Manhattan.

Przed nami święta i to takie różnorodne święta, bo pierwsze to Święto Zmarłych i warto przy tej okazji powiedzieć, że zarówno 1, jak i 2 listopada będzie uruchomiony autobus miejski, który będzie mógł dowozić mieszkańców na cmentarze. Ale przed nami również 11 listopada. Z okazji Dnia Niepodległości, czy właściwie dni niepodległości, przygotowaliśmy cykl imprez na które bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy. Plakat został przygotowany. Odrębnych zaproszeń nie będzie, zachęcamy do zapoznania się z całością oferty i wybrania sobie uroczystości, które by państwa zainteresowały.

Mówiłem już na komisji, że przed nami jeszcze jedna uroczystość, która będzie miała miejsce 4 grudnia i 8 grudnia. Będzie to 90-lecie powstania naszej parafii Św. Barbary, patronki naszego miasta. I tutaj wspólnie z księdzem proboszczem parafii przygotowujemy tę uroczystość.

Przeczytaj również

Komentarze