Informacja o otwarciu targowiska miejskiego w soboty i we wtorki każdego tygodnia - do odwołania

Informacja o otwarciu targowiska miejskiego w soboty i we wtorki każdego tygodnia - do odwołania

W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, a także mając na względzie zachowanie bytu rolników i sprzedawców podjąłem decyzję o otwarciu targowiska miejskiego przy ul. Zwycięstwa w Pionkach. Pamiętajmy, że targowiska to miejsca pracy wielu osób i ich rodzin. Docierają na nie produkty od rolników, którzy mają dziś ograniczony byt. Dajmy szansę - w tym trudnym dla nas wszystkim czasie - zarówno produkującym, sprzedającym jak i konsumentom.

W celu zapewnienia komfortu robienia zakupów oraz uniknięcia tworzenia się zgromadzeń w pobliżu sklepów wielkopowierzchniowych targowisko miejskie przy ul. Zwycięstwa czynne będzie począwszy od dnia 18 kwietnia 2020 roku od godz. 6:00 do 12:00 w każdą sobotę i wtorek tygodnia do odwołania.

Jednocześnie zwracam uwagę na stosowanie się do zaleceń Głównego Państwowego Inspektora Sanitarnego, na przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych zapobiegających zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów. Dlatego należy:

  • stosować właściwą higienę rąk,
  • stosować higienę kaszlu i oddychania,
  • stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,
  • ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
  • zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (2 metry),
  • w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

Na każdym straganie na targowisku, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

Nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. na wadze. Surowe mięso i jaja odizolować od innej żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny).

Stosować rękawiczki jednorazowe w sposób higieniczny (np. nie dotykać mięs, wędlin w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze).

Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów.

Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych i pieczywa, owoców, warzyw, itp. – poprzez podawanie i pakowanie produktów przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.

Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

Burmistrz Miasta Pionki
(-) Robert Kowalczyk

Przeczytaj również

Komentarze