Interwencja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

Interwencja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

Z inicjatywy radnego miejskiego Pawła Kobylasa w dniu 16 października o godz. 8:00 (nastąpiła zmiana czasu rozpoczęcia spotkania z godz. 9:00) przy przejściu dla pieszych na wysokości budynku „starej poczty” odbędzie się spotkanie mieszkańców, w tym szczególnie rodziców uczniów PSP nr 1 oraz radnych miejskich i powiatowych. Mieszkańcy chcą spotkać się z przedstawicielami władzy aby porozmawiać o zwiększeniu bezpieczeństwa na tym konkretnym przejściu.

Od kilku już lat mieszkańcy bezskutecznie domagają się interwencji władz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na całej długości ul. Jana Pawła II oraz ul. Radomskiej. Władze powiatu zleciły badania natężenia ruchu pojazdów i doszły do wniosku, że nie dochodzi do żadnych niebezpiecznych sytuacji, a sama liczba pojazdów nie jest wystarczająco duża aby robić cokolwiek oprócz ustawienia znaku ograniczenia prędkości.

Radny Paweł Kobylas zwrócił się do burmistrza miasta z interpelacją w której prosił o zatrudnienie osoby tzw. Pana Stopka w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym w drodze do szkoły na przejściu dla pieszych w rejonie Dworzec Pionki Zachodnie. W dniu 26 września burmistrz zwrócił się pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Radomiu wnosząc o pilne wdrożenie rozwiązania, które faktycznie i docelowo poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Zaproponował m.in. budowę świateł wzbudzanych, budowę przejścia z azylem lub budowę przejścia wzniesionego.

W kwestii zatrudnienia osoby do przeprowadzania dzieci w drodze do i ze szkoły, pracownik taki oprócz predyspozycji fizycznych musi posiadać również zaświadczenie o uprawnieniach do kierowania ruchem drogowym dla osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. W tym roku zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych nie jest możliwe, a dodatkowo taka osoba musiałaby faktycznie spełniać wszystkie przesłanki, które zapewniły bezpieczeństwo najmłodszych.

Rodzice uczniów uczęszczających do PSP nr 1 przy ul. Słowackiego nie chcą czekać aż na przejściu przy tzw. starej poczcie dojdzie do zdarzenia z udziałem dziecka, by władze powiatu wreszcie dostrzegły problem. Chcą spotkać się z radnymi miejskimi i powiatowymi aby ci mogli przekonać się jak wygląda dojście do szkoły, które każdego dnia pokonują uczniowie. Czasem dzieci stoją przy przejściu nawet kilka minut oczekując aż kierowcy zatrzymają się by mogły przejść na drugą stronę ulicy.

Wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu z radnymi w sprawie poprawy bezpieczeństwa zapraszamy w najbliższą środę o godz. 8:00 przed budynek starej poczty.

Przeczytaj również

Komentarze