Jedlnia-Letnisko od 1 stycznia będzie miastem

Jedlnia-Letnisko od 1 stycznia będzie miastem

Wieś, położona w powiecie radomskim do 1917 r. nosiła nazwę Mokrzec Swoboda. Do 1975 roku administracyjnie należała do województwa kieleckiego, do 1998 – województwa radomskiego, a teraz stanie się miastem powiatu radomskiego.

Od początku 2022 r. na mapie Polskich pojawi się 10 nowych miast, w tym między innymi Jedlnia-Letnisko. 1 stycznia zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Aby wieś mogła stać się miastem musi w niej mieszkać nie mniej niż 2 tysiące mieszkańców, ewentualnie posiadać prawa miejskie w przeszłości, przynajmniej 60% mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej, w centrum miejscowości nie może występować zabudowa zagrodowa, miejscowość musi posiadać niezbędną infrastrukturę techniczną – wodociągi oraz kanalizację. Do 31 marca władze gmin wiejskich składają wniosek do MSWiA o nadanie im praw miejskich, poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami i opatrzonego uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku. Rada Ministrów wydaje odpowiednie rozporządzenie do końca lipca.

Chęć zmiany statusu gminy na miejską wynika zazwyczaj głównie ze względów prestiżowych. Po nadaniu praw miejskich wójt automatycznie staje się burmistrzem nowego miasta, a rada gminy stanie się radą miasta. Nie powoduje to jednak wydłużenia kadencji samorządu.

Piotr Leśnowolski, jeszcze wójt gmin, mówi iż zmiana ta daje możliwość lepszego rozwoju, ponieważ małe miasteczka prężniej się rozwijają i mogą korzystać ze środków zewnętrznych dla tego typu miasteczek. Obiecuje jednocześnie, że zmiana statusu z wsi na miasto nie przyniesie żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców, a więc nie wzrosną podatki, ani inne opłaty.

Z okazji zmiany statusu wójt zaplanował imprezę specjalną, ale ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną przełożono wydarzenie, które być może odbędzie się w maju 2022 r. Wówczas zaproszeni goście odwiedzą już nowe miasto Jedlnia-Letnisko.

Przeczytaj również

Komentarze