Jednogłośnie na sesji. Uchwały podjęte w błyskawicznym tempie i dyskusja o budowie krytych kortów tenisowych

Jednogłośnie na sesji. Uchwały podjęte w błyskawicznym tempie i dyskusja o budowie krytych kortów tenisowych

24 stycznia 2023 r. odbyła się LXII nadzwyczajna sesja rady miasta podczas której podjęto sześć uchwał, m.in. zmian w uchwale budżetowej na rok 2023, sprzedaży działek oraz zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Nie obyło się bez dyskusji na temat darowizny w wysokości 540 tys. zł na budowę hali z kortami tenisowymi oraz zatwierdzeniem zmian w planie zagospodarowania, by wreszcie w Pionkach mogło powstać schronisko.

Zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły zwiększenia planu dochodów, ale i wydatków o kwotę 756 tys. zł na realizację zadania związanego z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup i transport paliwa oraz obsługę zadania. Dodatkowo plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 26 520 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: dodatku węglowego i dodatku energetycznego w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Autopoprawką wprowadzono zmiany w budżecie na kwotę 540 tys. zł w związku z otrzymaną darowizną celową i jednocześnie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą.

Radni nad zmianami w budżecie nie chcieli dyskutować, nie mieli żadnych pytań. Dyskusja rozpoczęła się dopiero przy wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego, czyli budowie krytych kortów. Jak wyjaśniał burmistrz Robert Kowalczyk, hala z kortami ma powstać na terenie Stadionu Miejskiego, być może w miejscu, gdzie do tej pory funkcjonował kort odkryty.

Chciałam zapytać, bo ja wiem, że ta kwota 540 tys. zł to nie jest kwota, która na pewno w całości pokryje budowę kortu tenisowego – głos zabrała radna Wioletta Grzywacz, choć od dawna wiadomo, że taka inwestycja kosztować będzie znacznie więcej. Radni już debatowali nad możliwością budowy krytych kortów tenisowych, kiedy w 2021 r. radny Stanisław Pacan chciał wprowadzić do budżetu wydatek w wysokości 20 tys. zł na wykonanie projektu takich kortów. Już wówczas mowa była o tym, że miasto zapewne będzie szukało środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji, a wkładem własnym miasta miał być właśnie projekt budowy. Wówczas radna Grzywacz złożyła swój wniosek o wykreślenie propozycji Stanisława Pacana i zastąpienie jej projektem ul. Akacjowej. Część radnych uważała, że budowa kortów jest zbędna, mimo iż w Pionkach sporo osób preferuje ten rodzaj sportu. Stąd właśnie gest ze strony Ireny Nalewajko, która podarowała miastu pół mln zł na ten cel, a po 20 tys. zł dołożyły organizacje tenisowe, które widzą potrzebę wybudowania krytych kortów.

Radna Grzywacz chciała wiedzieć, czy miasto ma już jakieś plany lub ewentualnie jakiś projekt. Plany miasto oczywiście ma, ale projektu żadnego, bo przecież radni nie wyrazili zgody na jego wykonanie.

Ile to będzie kosztowało? Jaki będzie kosztorys na tą inwestycję? I ewentualnie czy będziemy się ubiegać o jakieś środki i kiedy ewentualnie? Taką żebyśmy mieli wiedzę – pytała radna.

Tomasz Łyżwa, podczas posiedzenia komisji, która odbyła się bezpośrednio przed sesją pytał, czy korty te będą wybudowane na prywatnej działce, czy może działce miejskiej. Jednak jako radny z wieloletnim doświadczeniem winien wiedzieć, że miasto nie może inwestować na prywatnych terenach, nawet wówczas, gdy pieniądze pochodzą z darowizny.

Burmistrz odpowiedział, że inwestycja może kosztować w granicach 1 mln – 1,2 mln zł w zależności od tego, co miałoby dokładnie powstać i w jakim standardzie, a hala tenisowa na być zlokalizowana na terenie, którym zarządza Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli bezpośrednio przy stadionie piłkarskim.

Mamy plan by wykonać tę inwestycję w jak najmniejszym zaangażowaniu miejskich środków. W tej chwili czekamy na ogłoszenie konkursów zarówno w ministerstwie sportu, jak i u marszałka województwa mazowieckiego. Myślę, że do tego czasu, zanim zostaną ogłoszone te konkursy, przygotujemy wstępny projekt tej inwestycji – uzupełnił swoją wypowiedź Robert Kowalczyk.

Piotr Nowak zwrócił uwagę, że wybudowanie kortów spowoduje natężenie ruchu na ul. Fabrycznej i czy nie warto byłoby w przyszłości powrócić do tematu modernizacji tej części ulicy, także w zakresie możliwości wybudowania miejsc parkingowych dla odwiedzających korty. Radny Krzysztof Bińkowski stwierdził, że w Pionkach nikt nie będzie rozgrywał drugiego Wimbledonu, a ksiądz zapewne pozwoli na skorzystanie z parkingu przy plebani czy kościele. Przy odkrytych kortach PSP nr 5 tez nie ma zbyt wielu miejsc parkingowych, a tenisiści jakoś sobie radzą.

W przyszłości, po wybudowaniu już kortów można byłoby pomyśleć o stworzeniu odpowiedniej infrastruktury tej ulicy. To jest taka moja myśl, by w przyszłości mieć to na uwadze – stwierdził radny Nowak.

Jeśli chcemy tę inwestycję zrobić (korty), to na pewno rozgrzebiemy jakiś teren w okolicy ul. Fabrycznej i ważną jest rzeczą, aby w dzisiejszych czasach, chcąc dostać się na korty były jakieś miejsca parkingowe – mówił radny Stanisław Pacan. – Dlatego też proponuję żebyśmy rzeczywiście robiąc projekt na budowę kortów zastanowili się nad rozwiązaniem ulicy Fabrycznej, która by służyła mieszkańcom i tym, którzy by przyjeżdżali na korty tenisowe, i żeby zakończyć to, co ja utyskuję od dawna, czyli dokończenie dojścia do Stawu Górnego. Przyłączam się do tego, aby burmistrz rozważył taką możliwość, aby rozwiązać problem i pomyśleć nad rozwiązaniami.

Radny Tomasz Łyżwa chciałby, aby przy okazji projektowania kortów, zaprojektować jednak miejsca parkingowe i dojazd do hali. Wyszło więc na to, że ofiarowane miastu pieniądze na rozwój sportu przysparzają radnym więcej problemu niż zakładano. Hala tenisowa ma powstać na terenie Stadionu Miejskiego do którego jest i dojazd, a nawet przed wejściem znajduje się dość duży parking z którego mogliby korzystać tenisiści, o czym wspomniał Zbigniew Belowski.

To jest właśnie ten problem, kiedy nagle coś spada z nieba, coś dostaliśmy za friko i chcemy od razu z tego zrobić złote jajo. Po co wiązać w ogóle mentalnie kort tenisowy z ul. Fabryczną? – pytał radny Belowski i dodał, że z tą częścią ul. Fabrycznej jest problem z uwagi na jej ograniczenia spowodowane parametrami – z jednej strony domy mieszkalne usytuowane przy krawędzi chodnika, a po drugiej rosnące pomniki przyrody.

Kolejnymi uchwałami była zmiana wysokości kryteriów dochodowych dla osób korzystających z programu Posiłek w domu i w szkole spowodowana zmianą tychże kryteriów na poziomie rządowym. Z dotychczasowej kwoty 1164 zł dla osoby samotnie gospodarującej zwiększa się dochód do 1552 zł i z 900 zł dla osoby w rodzinie na 1200 zł. Dzięki programowi rządowemu i samorządowemu z pomocy tej korzysta ok. 100 osób, w tym dzieci w szkołach (dofinansowanie posiłków w placówkach) oraz dorośli poprzez korzystanie z jadłodajni i paczek żywnościowych. Zmiana kryterium dochodowego na wyższy jest korzystna dla mieszkańców, gdyż będzie można objąć nieodpłatnym wsparciem większą niż dotychczas liczbę osób samotnych oraz rodzin, a dodatkowo bez zmiany kryteriów dochodowych istniałoby zagrożenie, że osoby, które do tej pory korzystały z tej pomocy, mogłyby zostać pozbawione tej możliwości w związku ze wzrostem najniższej krajowej oraz przyszłą waloryzacją rent i emerytur. Program rządowy w 80% finansowany jest z budżetu państwa, resztę pokrywa gmina miasta Pionki.

To ja rozumiem, że do tej pory to kryterium było 150% i myśmy musieli zabezpieczyć te 20%, a jeśli teraz się podniesie kryterium do 200%, to być może będzie więcej tych osób, które będą mogły, tak, że będziemy musieli podnieść te 20%, te środki i te 20% będzie na pewno większe kwotowo niż było do tej pory, tak? – pytał na komisji radny Tomasz Łyżwa, a skarbnik miasta odpowiedziała, że skoro jest dofinansowanie procentowe, to kwoty dopłaty ulegają zmianie. Nie wiadomo jaka to będzie konkretnie kwota, bo nie wiadomo też, ile osób w ciągu roku będzie chciało skorzystać z tej formy pomocy. Koszty wsparcia wyliczane są kwartalnie.

Uchwałą rady na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ma zostać wystawiona działka miejska o powierzchni ok. 1,8 ha położona przy ul. Wystrzałowej (teren Pronitu) na zakup której już jest kilku chętnych. Nieruchomość ta nie jest wykorzystywana przez gminę miasta Pionki na realizację zadań własnych i nie jest planowane jej wykorzystanie w przyszłości. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka ta jest przeznaczona na przemysł, w tym wyrobów specjalnych oraz składy. Znajdują się na niej drzewa spełniające funkcje izolacyjne i gospodarcze.

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury (23 stycznia) radna Wioletta Grzywacz pytała czy działka ta została już wyceniona, na co burmistrz odpowiedział, że z uwagi na konieczność poniesienia kosztów związanych z wyceną, nie można jej przeprowadzić przed podjęciem przez radnych uchwały o przeznaczeniu działki na sprzedaż.

Czyli po podjęciu uchwały, tak? Mam takie pytanie czy nie powinniśmy dopisać w uzasadnieniu, jak również w uchwale, tak, tutaj na samym początku „w sprawie”, bo jest tylko napisane „w przetargu”, a czy nie powinno być to doprecyzowane, że jest przetarg nieograniczony? – chciała wiedzieć radna Grzywacz, ale Robert Kowalczyk odpowiedział, że o tym, iż jest to sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego wskazują wprost przepisy ustawy, które są zacytowane w treści uchwały rady i nie może być  w tym przypadku zastosowany inny tryb przetargowy niż tryb nieograniczony.

W trybie bezprzetargowych ma zostać również sprzedany niewielki nieużytek o powierzchni 143 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ul. ks. P. Ściegiennego. Z propozycją zakupu wyszedł właściciel trzech działek położonych przy tej ulicy.

Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów, tj. działki przy ul. Radomskiej (od przejazdu kolejowego do domu pogrzebowego) oraz przy ul. dr M. Garszwo, teren za oczyszczalnią. Radni w roku 2019 podjęli uchwałę w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania właśnie dla tych konkretnych działek. Zmiana dotycząca ul. Radomskiej podyktowana jest rozwojem i poprawą funkcjonowania terenów produkcyjno-usługowych. Na obszarze przy ul. dr. M. Garszwo planowana jest realizacja usług z zakresu opieki nad zwierzętami w lokalizacji niekonfliktowej. Tym samym w Pionkach będzie mogło wreszcie powstać schronisko dla bezdomnych zwierząt, a nie jedynie miejsce z przeznaczeniem na pobyt czasowy. Miejmy nadzieję, że wraz z budową schroniska podopiecznych nie przybędzie.

Przeczytaj również