Jest decyzja o wypłacie środków dla nauczycieli

Jest decyzja o wypłacie środków dla nauczycieli

W związku z sytuacją na sesji, kiedy radni odrzucili zmiany w uchwale budżetowej i tym samym nie przyjęli środków na wypłaty dla nauczycieli z tytułu rządowej dotacji, jest decyzja władz miasta o natychmiastowej wypłacie pieniędzy.

Burmistrz wraz ze skarbnik postanowili wziąć na siebie odpowiedzialność wypłaty z budżetu miasta pieniędzy z tytułu rządowego wsparcia w formie refundacji kosztów poniesionych przez nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przyznana dla miasta Pionki dotacja wynosi 67 tys. zł z której każdy nauczyciel zatrudniony w placówkach oświatowych na terenie miasta otrzyma kwotę 500 zł jako zwrot poniesionych kosztów.

Ostatnia decyzja radnych miejskich o odrzuceniu projektu uchwały dot. zmian w budżecie na 2020 r. spowodowała, że miasto Pionki byłoby jedyną gminą w Polsce, która odrzuciłaby rządowe wsparcie dla nauczycieli. Burmistrz i skarbnik podjęli więc decyzję o wypłacie tych środków i pieniądze będą wypłacane od 14 grudnia.

Przeczytaj również

Komentarze