Już we wtorek kolejna sesja w trybie korespondencyjnym

Już we wtorek kolejna sesja w trybie korespondencyjnym

10 listopada o godz. 12:00 odbędzie się XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Pionki w trybie korespondencyjnym.

Radni do podjęcia będą mieli tylko jedną uchwałę – dot. przekazania skargi na uchwałę Rady Miasta Pionki w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że skargę złożył radny Włodzimierz Szałabaj w dniu 12 października 2020 r. Termin przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynosi 30 dni od dnia jej złożenia. Radni właściwie w ostatniej chwili zajmą się podjęciem uchwały o przekazaniu, ale także mają upoważnić przewodniczącego rady „do zlecenia sporządzenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania rady przed WSA pełnomocnikowi z zewnętrznej kancelarii”.

Zgodnie z zasadą zawartą w Kodeksie cywilnym termin w którym upływa czas na przekazanie skargi radnego do WSA upływa dokładnie 11 listopada, a ponieważ jest to dzień wolny od pracy, skarga musi zostać przekazana najpóźniej w dniu 12 listopada.

Możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej w trybie korespondencyjnym daje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Radni oddadzą swoje głosy na pakietach do głosowania, które zostaną im dostarczone w dniu sesji przez pracownika urzędu. Dodatkowo mailowo lub telefonicznie będą mogli zadać pytania dotyczące projektu uchwały. Inne samorządy już od początku pandemii organizują sesje oraz posiedzenia komisji zdalnie, czyli łącząc się z domów. W naszym samorządzie ta forma jakoś się nie przyjęła, chociaż taką możliwość oferuje system z którego korzysta rada od początku trwania tej kadencji.

Przeczytaj również

Komentarze