Już wkrótce utrudnienia w ruchu wzdłuż ul. Zakładowej

Już wkrótce utrudnienia w ruchu wzdłuż ul. Zakładowej i ulic bocznych

Długo wyczekiwana modernizacja ul. Zakładowej w Pionkach – odwodnienie ulicy i budowa nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, wreszcie dojdzie do skutku, a prace rozpoczną się już wiosną i mają potrwać do grudnia 2023 r.

Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na postulaty lokalnej społeczności, głównie mieszkańców w/w osiedla. Brak odwodnienia powoduje, iż po ulewnych deszczach i roztopach niemożliwe jest przemieszczanie się samochodów oraz pieszych. Sytuacja ta ponadto doprowadza do zalewania bloków mieszkalnych. Realizacja inwestycji ułatwi w przyszłości podłączenie kolejnych odcinków sieci deszczowej z osiedla oraz podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zadanie polegać będzie na odprowadzeniu nadmiaru wód do kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ulic. Zakres prac obejmować będzie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty zabezpieczające i montażowe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz wypustów deszczowych, odbudowę nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie nakładki asfaltowej. Prace obejmą swoim zasięgiem części następujących ulic: Zakładowa, Brzozowa, Parkowa, Spokojna, Sosnowa, Jodłowa.

Wartość inwestycji to 4.402.940,16 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień br. Prace rozpoczną się już w sezonie wiosennym.

Przeczytaj również

Komentarze