Komisja rewizyjna zbada koszty i wydatki. Miasto pozwane do sądu o niezapłacone faktury

Komisja rewizyjna zbada koszty i wydatki. Miasto pozwane do sądu o niezapłacone faktury

Komisja rewizyjna zbada wydatki wydziału promocji oraz przeanalizuje zobowiązania miasta wobec spółek oraz innych dostawców. Wykonawca pawilonu sportowego pozwał miasto o niezapłacone zobowiązania za wykonane roboty projektowe oraz tzw. dodatkowe.

W dniu 25 stycznia 2019 r. obradowała komisja rewizyjna, która jednogłośnie przyjęła plan pracy na rok 2019. Już w lutym rozpocznie się kontrola działalności wydziału promocji za 2018 r. wraz z kosztami działalności telewizji samorządowej oraz całego wydziału w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 21 grudnia 2018 r.

Naszą rolą jest pokazanie mieszkańcom wszystkich kosztów związanych z działalnością telewizji oraz całego wydziału promocji – mówił przewodniczący komisji Grzegorz Wąsik. Faktycznie w poprzedniej kadencji radni dość często przegłosowywali różne przesunięcia w budżecie na działalność bieżącą wydziału promocji. Wielokrotnie dopytywali o koszty związane z powstaniem oraz prowadzeniem telewizji samorządowej, ale nigdy nie uzyskali klarownych wyjaśnień. Teraz przyszła pora na rozliczenie i podanie wyników kontroli do wiadomości publicznej, aby wszyscy mieszkańcy mieli świadomość jakie wydatki kryły się pod pojęciem „promocja miasta”.

Kolejnym etapem prac komisji będzie kontrola zobowiązań miasta wobec miejskich spółek prawa handlowego, czyli PWKC i ekoPionki, wspólnot mieszkaniowych oraz dostawców i wykonawców usług z uwzględnieniem spraw spornych.

Mamy zreformować nasze spółki. Trzeba mieć jasność tego co reformujemy i co z tych spółek zostało – mówił Grzegorz Wąsik. – W tym temacie musimy mieć pełną wiedzę żeby nie okazało się, że łączymy „trupa z trupem”. Chcemy wiedzieć chociażby w jaki sposób spółka PWKC zamierza spłacić swoje zobowiązania finansowe.

Radni chcieliby również dowiedzieć się od burmistrza jak wygląda koncepcja połączenia spółek miejskich, bo w tej chwili słyszą tylko, że takie plany są, ale nie mają żadnych bliższych informacji na ten temat.

Kolejną rzeczą, jaką komisja rewizyjna chce skontrolować, to wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych z uwzględnieniem: zaległości, umorzeń i sposobu egzekucji długów. Wielokrotnie pojawiały się głosy, że burmistrz podatki umarzał, ale z wyjaśnień Romualda Zawodnika wynikało, że nie dokonał żadnych umorzeń.

Radni z komisji rewizyjnej chcą przyjrzeć się wnikliwie sprawie zwrotu dotacji z programu Internet szansą rozwoju. Poprzedni burmistrz w projekcie budżetu na rok 2019 uwzględnił kwotę 500 tys. zł na zwrot części dotacji.

Centrum Polska Cyfrowa podjęło decyzję o nałożeniu na Gminę Miasto Pionki zwrotu 25% projektu w związku, o ile dobrze kojarzę, z trzema z zastrzeżeniami których dopatrzyło się centrum, m.in. podpisania aneksu przedłużającego funkcjonowanie umowy. Zrobimy wszystko żeby jak najbardziej skutecznie bronić interesu miasta i oczywiście na drodze sądowej, bo taka jest procedura. Natomiast sprawa jest na pewno trudna, trudna dlatego, że w mojej ocenie nasi urzędnicy, szczególnie ci, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi, w sposób niezbyt staranny potrafią wczytywać się w umowę, ona są takie wielostronicowe pliki umów na różnego rodzaju projekty szczególnie unijne są pewne obwarowania i na nich ciąży obowiązek znajomości tych procedur i tych umów – wyjaśniał sprawę w grudniu 2017 r. Romuald Zawodnik.

Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Maślanek poinformował w dniu 25 stycznia radnych iż miasto otrzymało z sądu powiadomienie, że wykonawca budynku na Stadionie Miejskim pozwał Gminę Miasto Pionki o niezapłaconą fakturę za dodatkowe roboty na kwotę ok. 1 mln zł oraz brak zapłaty za wcześniej wystawiony dokument. W sumie może to być ok. 1,6 mln zł.

Przypomnijmy, że poprzedni burmistrz nałożył na wykonawcę karę umowną, którą odjął od kwoty jaką miasto miało zapłacić za roboty w pawilonie sportowym. Wielokrotnie wspominał o tym, że zapewne strony sporu spotkają się w sądzie by sprawę wyjaśnić, ale jego zdaniem kara za nieoddanie budynku w terminie została słusznie naliczona.

Wyniki przeprowadzonych kontroli zostaną podane do publicznej wiadomości.

Przeczytaj również

Komentarze