Komisje problemowe ukonstytuowane

Komisje problemowe ukonstytuowane

W dniu 5 grudnia 2018 r. radni spotkali się na wspólnym, nadzwyczajnym posiedzeniu, aby wybrać przewodniczących oraz wiceprzewodniczących poszczególnych komisji problemowych.

Komisja statutowa (doraźna):

 • Piotr Nowakprzewodniczący,
 • Paweł Abramowiczzastępca,
 • Włodzimierz Szałabaj – członek,
 • Grzegorz Wąsik – członek,
 • Paweł Kobylas – członek,
 • Stanisław Pacan – członek,
 • Iwona Wydmuch – członek,
 • Wioletta Grzywacz – członek.

Komisja rewizyjna:

 • Grzegorz Wąsikprzewodniczący,
 • Paweł Abramowicz zastępca,
 • Piotr Nowak – członek,
 • Kamil Panufnik – członek,
 • Włodzimierz Szałabaj – członek.

Komisja skarg, wniosków i petycji:

 • Paweł Kobylas przewodniczący,
 • Krzysztof Bińkowski zastępca,
 • Paweł Abramowicz – członek,
 • Anna Wierzycka – członek,
 • Iwona Wydmuch – członek.

Komisja budżetowa i finansów:

 • Włodzimierz Szałabaj przewodniczący,
 • Piotr Nowakzastępca,
 • Wojciech Maślanek – członek,
 • Stanisław Pacan – członek,
 • Paweł Abramowicz – członek,
 • Tomasz Łyżwa – członek.

Komisja gospodarki gminy i infrastruktury:

 • Wioletta Grzywaczprzewodnicząca,
 • Dawid Jaroszek – zastępca,
 • Wojciech Maślanek – członek,
 • Grzegorz Wąsik – członek,
 • Tomasz Łyżwa – członek,
 • Paweł Kobylas – członek.

Komisja kultury, oświaty, sportu i turystyki:

 • Kamil Panufnikprzewodniczący,
 • chwilowo nieustalony – zastępca,
 • Stanisław Pacan – członek,
 • Anna Wierzycka – członek,
 • Zbigniew Belowski – członek,
 • Wioletta Grzywacz – członek.

Komisja zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

 • Iwona Wydmuch przewodnicząca,
 • Anna Wierzyckazastępca,
 • Krzysztof Bińkowski – członek,
 • Dawid Jaroszek – członek,
 • Wioletta Grzywacz – członek,
 • Wojciech Maślanek – członek.

Przy okazji posiedzenia radni ustalili, że najdogodniejszym dniem prac wszystkich komisji będą poniedziałki, a sesje odbywać się będą najprawdopodobniej w środy. Oczywiście wszystko zależy od intensywności i częstotliwości prac poszczególnych komisji.

Przeczytaj również

Komentarze