Kompleksowe kontrole w mieszkaniach

Kompleksowe kontrole w mieszkaniach

W ostatnim czasie w bloku przy ul. Aleje Lipowe 1 doszło do podwyższenia stężenia dwutlenku węgla. Musiała interweniować straż pożarna. W okolicach ulic Leśna oraz Aleje Lipowe może dochodzić również do smogu. Winni są właściciele nielegalnych kominków. Miasto zapowiada w najbliższym czasie wzmożone kontrole, ale także już prowadzi rozmowy aby PWKC podłączyło budynki mieszkalne do centralnego ogrzewania.

W zeszłym tygodniu spotkałam się z wielkim problemem – mówi Jolanta Sarnecka-Buczek. – Właścicielka mieszkania w bloku Al. Lipowe 1 zgłosiła, że ma przekroczenie czadu i ten czad był co godzinę badany i te przekroczenia były bardzo wysokie. W momencie, kiedy zdiagnozowaliśmy, że źródłem czadu jest mieszkanie stanowiące własność miasta Pionki, podjęliśmy z MZUKiem wspólne działania, już jest sprowadzony kominiarz. Poszedł do tego wskazanego mieszkania i okazało się, że tam jest bez zgody miasta wybudowany kominek, czyli zlikwidowane są piece. Kominiarz stwierdził, że kominek jest wybudowany niezgodnie z przepisami i wydał decyzję zakazującą korzystanie z tego kominka. My wysłaliśmy do lokatora tego mieszkania stosowne wezwanie, jestem po rozmowie z tym panem. Nie bardzo chciał przyjąć do wiadomości, że to jest nasze mieszkanie i musi podejmować takie działania jakie my wskazujemy. Okazało się, że problem się powtarza i w związku z tym podjęliśmy działania. Na pewno w tym bloku, wspólnie ze wspólnotą mieszkaniową jesteśmy umówieni i będą wszyscy mieszkańcy i lokatorzy powiadomieni, że rozpoczynamy kompleksową kontrolę wszystkich mieszkań.

Firma kominiarska rozpocznie sprawdzanie kanałów wentylacyjnych w blokach oraz przyłączy kominków i pieców dwufazowych. Do tej pory co roku prowadzone były takie kontrole, ale nigdy kominiarze nie zgłaszali problemów, ale także nie informowali, że w mieszkaniach są kominki.

Mamy taki pomysł żeby takie kontrole zrobić we wszystkich blokach na Leśnej i Alejach Lipowych gdzie nie ma gazu (?) i ustalimy. My nie chcemy zmuszać tych ludzi żeby oni rozbierali te kominki jeśli one tam mogą funkcjonować. Chodzi tylko o to żeby one były wykonane zgodnie z przepisami.

Zobowiązałem pana prezesa PWKC żeby dokonano koncepcji i analizy finansowej możliwości podłączenia centralnego ogrzewania w tych budynkach – dodaje Romuald Zawodnik. – W tej chwili były obiecywane znaczące środki i mają być uruchomione programy na likwidację właśnie tych pieców węglowych i innych.

Gdyby faktycznie udało się pozyskać środki zewnętrzne na likwidację pieców węglowych i podłączenie ogrzewania miejskiego, to dwupiętrowe bloki przy Alejach Lipowych i Leśnej wkroczyłyby w XX wiek.

Jednak większość mieszkań w tych blokach od wielu lat ogrzewana jest piecami gazowymi. Mieszkańcy sami zakładali ogrzewanie inne niż było przewidziane w latach 50 ubiegłego wieku, czyli piece na węgiel w pokojach. Wspólnoty wielokrotnie dopytywały o możliwość podłączenia bloków do ogrzewania miejskiego, ale za każdym razem przeszkodą był brak środków finansowych w PWKC czy wcześniejszym OWKC. Ogrzewanie miejskie w tych rejonach posiadają tylko bloki Aleje Lipowe 9 i 13 oraz Leśna 17, czyli tzw. hotele. Jedynie wspólnota Leśna 11 ma centralne od początku wybudowania bloku. Reszta mieszkańców musiała sobie radzić przez dziesiątki lat we własnym zakresie.

Przeczytaj również

Komentarze