Komunikat w sprawie nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta Pionki

Komunikat w sprawie nielegalnych składowisk odpadów na terenie miasta Pionki

Burmistrz Robert Kowalczyk zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc składowania różnego rodzaju odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

W związku z szerzącym się procederem nielegalnego składowania odpadów na prywatnych posesjach, Burmistrz Miasta Pionki zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie czujności i informowanie odpowiednich organów o możliwości zaistnienia powyższej sytuacji.

Niniejsze działanie może mieć związek z zawieraniem umów z firmami na wynajem pomieszczeń gospodarskich, garaży lub magazynów na posesjach prywatnych w celu magazynowania w nich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (w beczkach, kontenerach, pojemnikach, big-bagach lub workach). Wśród odpadów najczęściej wyrzucanych w nielegalny sposób dominują opony, stare meble, jak również duże odpady RTV, AGD — pralki czy lodówki. Po wypełnieniu obiektu, firma wynajmująca znika pozostawiając właścicielom zgromadzone odpady, których koszty utylizacji sięgają często milionów złotych.

Pamiętajmy, że na terenie naszego miasta przy ul. Transportowej 8 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy dostarczyć mogą wyżej wymienione odpady. Ponadto na odpady poremontowe i gruz można zamówić kontener z ekoPionki Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach ul. Leśna 5 i umówić się na ich odbiór w dogodnym dla siebie terminie.

Należy pamiętać, że dzikie wysypiska niszczą estetykę naszego wspólnego ekosystemu i są zagrożeniem dla środowiska. Odpady, które na nie trafiają, mogą przeniknąć do gleby czy wód gruntowych. Dochodzi także do przypadków spalania śmieci na dzikich wysypiskach, a to powoduje uwalnianie się do atmosfery toksycznych substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

W związku z powyższym, w sytuacji zauważenia przez mieszkańców nielegalnego składowania odpadów, przewożenia ich czy też podrzucania, sprawę należy zgłosić do Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Pionki lub do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez stronę gios.gov.pl klikając w ikonę „Zgłoś interwencję". Zgłoszenie może zostać zarejestrowane jako anonimowe.

Przeczytaj również

Komentarze