Koniec wszelkich obostrzeń i stanu zagrożenia epidemicznego

Koniec wszelkich obostrzeń i stanu zagrożenia epidemicznego

Od 1 lipca w Polsce ma zostać zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Tym samym zniesione mają zostać wszystkie szczególne rozwiązania, które miały niwelować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Projekt rozporządzenia przygotowanego przez rząd zakłada, że od lipca nie będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem, a to oznacza, że straci moc rozporządzenie ministra zdrowia z 12 maja 2022 r., na mocy którego wprowadzony został stan zagrożenia.

Na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzającego, iż diagnozowanych jest coraz mniej przypadków zakażeń koronawirusem, spadają również liczby zgonów i hospitalizacji, rząd przygotował projekt rozporządzenia o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Od 1 maja nie obowiązuje już nakaz noszenia maseczek w aptekach, choć nadal utrzymywane jest zasłanianie ust i nosa w szpitalach i placówkach zdrowia. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie również te ostatnie nakazy zostaną zniesione.

Przeczytaj również

Komentarze