Konieczna podwyżka za odbiór odpadów komunalnych

Konieczna podwyżka za odbiór odpadów komunalnych

Radni zbiorą się po Nowym Roku w dniu 9 stycznia 2018 r., by podjąć kilka uchwał, m.in. w sprawie podwyżki opłat za śmieci.

O podwyżce opłaty za odpady komunalne radni dyskutowali na ostatniej grudniowej sesji. Kolejna podwyżka nikomu do gustu nie przypadła, bo to obciążenie, i to znaczne, kieszeni mieszkańców. W związku z tym radni postanowili zwołać specjalne posiedzenie komisji infrastruktury na które zaproszony ma zostać przedstawiciel Radkomu do którego trafiają odpady z naszego miasta.

Romuald Zawodnik, powołując się na kolejną podwyżkę cen przez firmę Radkom proponuje mieszkańcom miesięczne stawki:

 • 12,4 zł/osoba – odpady selektywne z domów wielorodzinnych,
 • 25 zł/osoba – odpady nieposegregowane z domów wielorodzinnych,
 • 14,4 zł/osoba – odpady selektywne z domów jednorodzinnych,
 • 25 zł/osoba – odpady nieposegregowane z domów jednorodzinnych.

Zwolnieniami z opłat objęte będą rodziny, których dochód nie przekracza koty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz rodziny wielodzietne i płacić one będą:

 • 9,5 zł/osoba – odpady selektywne z domów wielorodzinnych,
 • 16 zł/osoba – odpady nieposegregowane z domów wielorodzinnych,
 • 11 zł/osoba – odpady selektywne z domów jednorodzinnych,
 • 18 zł/osoba – odpady nieposegregowane z domów jednorodzinnych.

Podwyżki mają wejść w życie od 1 lutego 2018 r. i podyktowane są wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska. W 2018 r. podwyżki średnio wynoszą 43%.

Na 2018 r. prognozuje się następujące koszty gospodarki odpadami:

 • odbiór i transport odpadów komunalnych: 720 000 zł,
 • zagospodarowanie odpadów: 1 334 000 zł,
 • wynagrodzenia ze wszystkimi kosztami: 43 000 zł,
 • zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 25 000 zł,
 • koszt modernizacji PSZZOKu: 100 000 zł.

Na dzień 30 listopada 2017 r. na podstawie złożonych deklaracji mamy 2 977 osób w zabudowie jednorodzinnej i 10 757 osób w zabudowie wielorodzinnej. Aby pokryć finansowanie gospodarki odpadami należy pobierać opłaty: 12,42 zł/osoba w zabudowie wielorodzinnej i 14,4 zł/osoba w zabudowie jednorodzinnej.

Nie podniesienie stawek opłat od 1 stycznia 2108 r. spowoduje deficyt w wysokości 364 00 zł.

Przeczytaj również

Komentarze