Konsultacje w sprawie modernizacji ul. Radomskiej (droga powiatowa)

Konsultacje w sprawie modernizacji ul. Radomskiej (droga powiatowa)

W dniu 9 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia dokumentacji projektowej oraz przedstawienia rozwiązań projektowych zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, czyli modernizacji ul. Radomskiej w Pionkach.

Jak informuje starosta Waldemar Trelka, będzie to spotkanie konsultacyjne, gdyż powiat nie ma jeszcze gotowego projektu przebudowy ul. Radomskiej, w sprawie której próbowali w ostatnim czasie interweniować mieszkańcy Pionek korzystający z ogrodów działkowych wzdłuż ul. Radomskiej, a które to działki zagrożone są częściową likwidacją.

Po to są te konsultacje, żeby uwzględnić różne uwagi, bo taką zasadę przyjęliśmy co do zasady, że na pewnym etapie prosimy zainteresowanych, również mieszkańców, żeby skonsultować z nimi projekt, który już jest prawie na finiszu, ale jeszcze nie gotowy – wyjaśniał starosta podczas ostatniej sesji rady powiatu w dniu 3 lutego.

W grudniu 2022 r. pojawiła się informacja, że w związku z remontem ul. Radomskiej (odcinek zakwalifikowany jako droga powiatowa - od marketu spożywczego do skrętu w ul. Harcerską) sąsiadujące ogrody działkowe mają zostać pomniejszone, a działkowcy mają uprzątnąć znajdujące się tam zabudowania oraz nasadzenia. Burmistrz Pionek przekazał do starostwa powiatowego sprzeciw działkowców, z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie omówienia ewentualnej zmiany przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej. Odpowiedź Waldemara Trelki z dn. 17 stycznia 2023 r. była klarowana i wyraził w niej brak chęci by spotykać się ponownie z zainteresowanymi. Jednak postanowiono, że konsultacje, z udziałem zainteresowanych odbędą się nim ostatecznie zostanie zakończony proces projektowania ww. drogi.

Na temat sprzeciwu części działkowców użytkujących ogrody przy ul. Radomskiej można przeczytać w artykule Jest odpowiedź starosty w sprawie remontu ul. Radomskiej i zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych.  

Przeczytaj również