Łamanie ustawy RODO trwa

Łamanie ustawy RODO trwa

Już po raz kolejny podczas sesji Rady Miasta naruszone zostały zapisy ustawy RODO. Tym razem przewodniczący Maślanek podał do publicznej wiadomości imiona i nazwiska osób fizycznych. Przy okazji trochę minął się z prawdą, ale być może to efekt roztargnienia.

Zanim przewodniczący rady Wojciech Maślanek zamknął obrady XXII nadzwyczajnej sesji zwrócił się do radnych z podziękowaniem.

Chciałbym serdecznie podziękować, gdyż na ostatniej naszej sesji na wniosek naszej radnej, pani Iwony Wydmuch, która zgłosiła wniosek o pomoc dla koleżanki z pracy, dla pielęgniarki pani Iwony (…) – i tu przewodniczący podał imię i nazwisko, choć nie powinien tego robić. – I no, jej rodziny. Dziękuję szanowni państwo za naprawdę oddźwięk państwa radnych był bardzo duży. Dziękuję panu burmistrzowi, pani burmistrz, wysokiej radzie i chciałbym odczytać tylko po prostu podziękowanie jakie wpłynęło do nas, do biura rady miasta Pionki.

Wojciech Maślanek odczytał treść podziękowań nie zapominając podać imion i nazwiska małżeństwa, które go napisało.

Szanowni państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję, a dla pani Iwony życzę dużo zdrowia i dla rodziny rozwiązania swoich problemów związanych z pożarem.

Doprecyzujmy. Na ostatniej sesji rady radna Iwona Wydmuch nie składała żadnego wniosku. Po zakończeniu obrad zwróciła się do burmistrza oraz radnych z propozycją pomocy dla mieszkanki. To była oddolna inicjatywa radnej do której faktycznie przyłączyli się pozostali. Gdyby był to wniosek złożony na sesji, to musiałby zostać przegłosowany, a radni musieliby uchwalić zmiany w budżecie.

Takie drobne przeinaczenie faktów, to pewnie wynik zwykłej omyłki przewodniczącego, ale po raz kolejny naruszył publicznie ustawę RODO oraz zapisy ustawy o ochronie danych.

Przewodniczący publicznie podczas transmitowanych na żywo w internecie obrad sesji udostępnił dane osobowe bez podstawy prawnej, tj. bez spełnienia którejkolwiek z przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 RODO. Tym samym naruszył tzw. zasadę legalności o której mowa w art. 5 RODO. Przepisy RODO regulują kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. To samo dotyczy przetwarzania tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na przewodniczącym nie spoczywał obowiązek prawny przetwarzania danych osób fizycznych wynikający z niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim. Dane osobowe w każdym przypadku muszą być przetwarzane zgodnie łącznie z wszystkimi zasadami określonymi w art. 5 RODO, w tym między innymi z zasadą minimalizacji danych. Zasada ta wyraża się w tym, że dane osobowe przetwarzane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane. Tu zasada ta została naruszona już po raz kolejny.

Przy okazji uczulamy radnych, że pisząc interpelacje czy składając zapytanie do burmistrza również muszą przestrzegać tych zasad, gdyż ostatnio naruszone zostały zapisy obydwu ustaw, bo dokumenty składane przez radnych jako interpelacja muszą być opublikowane na stronie BIP. Treść takiej interpelacji w swoim zapisie nie może naruszać przepisów prawa.

Przeczytaj również

Komentarze