Majątki radnych

Majątki radnych

W tym roku wyjątkowo radni miejscy mogli złożyć swoje oświadczenia majątkowe do 31 maja. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oświadczenia wróciły z właściwych Urzędów Skarbowych.

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne z wyjątkiem adresu zamieszkania oraz lokalizacji nieruchomości. W ubiegłym roku jedna z radnych miała problem ze swoim oświadczeniem gdyż podała w nim błędne informacje. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się do rady miasta o wyjaśnienia, ale przewodniczący „załatwił” sprawę bez informowania radnych.

Paweł Abramowicz podobnie jak w roku ubiegłym jeździ samochodem Citroen Xara Picasso z 2005 r. Zgromadził 3 tys. zł oszczędności i jest pracownikiem PWKC w Pionkach na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. Z tytułu zatrudnienia dochód radnego to 17.382,77 zł, z tytułu umowy zlecenie otrzymał 169,28 zł, a dieta radnego wyniosła 13.200 zł.

Zbigniew Belowski pracuje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu na stanowisku z-ca dyrektora ds. artystycznych. Zgromadził w walucie polskiej 120 tys. zł, a w walucie obcej zaoszczędził 200 euro. Posiada lokatę pieniężną w wysokości 35.755,75 zł. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 58 m2 i wartości 200 tys. zł oraz garażu o wartości 25 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia dochód wyniósł 128.208,42 zł, dieta radnego to 12 tys. zł oraz 63 tys. zł ze sprzedaży mieszkania. Jeździ samochodem osobowym Infinity z 2010 r. o wartości 60 tys. zł.

Krzysztof Bińkowski zatrudniony jest w SPZZOZ oraz Zdrowie sp. z o.o. w Pionkach. Zaoszczędził 25 tys. zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 34,18 m2 i wartości 120 tys. zł (darowizna). Dochód z SPZZOZ to 28.646,23 zł, Zdrowie – 52.079,63 zł, a dieta radnego to 13.200 zł.

Wioletta Grzywacz prowadzi własną działalność gospodarczą z siedzibą w Nowej Woli. Nie posiada żadnych oszczędności oraz mieszkania czy domu. Jest właścicielem działki o powierzchni 10.364 m2 na której stoi budynek hali magazynowo-handlowej o pow. użytkowej 564,10 m2 o wartości 1,5 mln zł, jest współwłaścicielem (wraz z mężem) działki o powierzchni 355 m2 zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego o wartości 197 tys. zł oraz działki o powierzchni 1900 m2 i wartości 20 tys. zł. Radna osiągnęła dochód z tytułu prowadzenia działalności 286.873,23 zł, dieta – 15.600 zł. Sprzedała także samochód Mercedes Vito z 2008 r. za 21 tys. zł brutto (faktura VAT). Radna Grzywacz jako majątek odrębny posiada samochód Audi Q5 z 2014 r. oraz koparko-ładowarkę z młotem i sprzętem CATERPILAR 428F2. Wraz z mężem posiada jeszcze: Mercedes Sprinter z 2000 r., Mercedes Sprinter z 2005 r., Scania 113 z 1994 r., Volvo FL6 z 1992 r., MAN F2000 z 1999 r., Toyota Hilux z 2008 r., koparko-ładowarkę CAT 428 z 2008 r. oraz rusztowanie elewacyjne ok. 2000 m2. Posiada także kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2013 r. na budowę hali magazynowo-handlowej w kwocie 462.774,59 zł z terminem spłaty do 2023 r.; kredyt obrotowy w PKO BP w kwocie 229 tys. zł (okres spłaty 07.2020); kredyt Idea Getin Leasing w kwocie 281.959,98 zł na zakup koparko-ładowarki.

Dawid Jaroszek w 2019 r. zatrudniony był na stanowisku specjalista ds. sprzedaży w sklepie motoryzacyjnym w Pionkach. Posiada mieszkanie o powierzchni ok. 40 m2 i wartości 130 tys. zł. Dochód z tytułu zatrudnienia to 25.248,75 zł, a dieta wyniosła 13.200 zł. Jeździ Audi A5 z 2011 r. Spłaca kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w wysokości 20 tys. zł.

Paweł Kobylas zawiesił działalność gospodarczą. Wraz z żoną posiada 24 tys. zł oszczędności. Posiadają dom o powierzchni 124 m2 i wartości 520 tys. zł. Z tytułu diety radnego uzyskał 15.600 zł, dochód żony z tytułu pracy i własnej działalności gospodarczej to ok. 140 tys. zł. Radny jeździ Volvo V50 z 2009 r. Posiada także dwa kredyty do spłaty zaciągnięte na zakup nieruchomości.

Tomasz Łyżwa prowadzi własną działalność gospodarczą. Zgromadził 15 tys. zł oszczędności. Nie posiada domu ani mieszkania na własność. Posiada trzy działki budowlane o łącznej wartości ok.124 tys. zł oraz cztery działki rolnicze o łącznej wartości ok. 390 tys. zł. Dochód z działalności za 2019 r. to 6.043,70 zł i 18 tys. zł z tytułu diety. Posiada wraz z żoną samochód VW Tiguan z 2014 r. oraz firmowy VW Transporter T-6.

Wojciech Maślanek posiada oszczędności w wysokości 70 tys. zł (sprzedaż mieszkania). Wraz z żoną posiada mieszkania o powierzchni: 36,31 m2 wartość 240 tys. zł; 60,61 m2 wartość 120 tys. zł; 55,40 m2 wartość 100 tys. zł oraz działkę o wartości 28 tys. zł i powierzchni 1400 m2, a także samochód osobowy Toyota Auris z 2010 r. Z tytułu emerytury osiągnął przychód 36.661 zł, a dieta radnego wyniosła 22.800 zł. Aktualne saldo na karcie kredytowej Santander Bank Polska to 13 tys. zł.

Piotr Nowak jest prezesem zarządu PSM w Pionkach. Posiada 17.200 zł oszczędności i 25,5 tys. zł zgromadzonych środków na polisach ubezpieczeniowych. Wraz z żoną posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 57,13 m2 i wartości 200 tys. zł oraz działki w ogrodach działkowych o wartości 90 tys. zł. Osobiście posiada również działki o powierzchni 2230 m2 i wartości 130 tys. zł. Z tytułu pracy w zarządzie PSM uzyskał 182.130,31 zł (wraz z nagrodą jubileuszową), z umów zlecenia – 3.600 zł i dieta radnego ok. 14,7 tys. zł. Jeździ samochodem Citroen C-Elysse z 2017 r. Zobowiązania pieniężne: karta kredytowa – 29.200 zł i karta debetowa 5 tys. zł.

Stanisław Pacan posiada ponad 25 tys. zł oszczędności (wspólność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 56 m2 i wartości 120 tys. zł oraz dzierżawi ogródek działkowy o powierzchni 400 m2 i wartości 10 tys. zł. Dieta radnego to 18 tys. zł, a z tytułu emerytury swojej i żony osiągnął ponad 55 tys. zł.

Kamil Panufnik zatrudniony był na stanowisku specjalista ds. kredytów. Posiada ok. 17 tys. zł oszczędności oraz ponad 2 tys. euro (rachunek wspólny) oraz udział w wymiarze ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,48 m2 i wartości 378 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód w wysokości ok. 64 tys. zł, dieta radnego – 15.600 zł oraz z tytułu wynajmu mieszkania ponad 4 tys. zł. Posiada kredyt na zakup nieruchomości – do spłaty ok. 62 tys. euro.

Włodzimierz Szałabaj posiada wraz z żoną 24 tys. zł oszczędności oraz 2 mieszkania o łącznej wartości 250 tys. zł, dwa garaże o wartości 30 tys. zł, dzierżawi ogródek działkowy o wartości 15 tys. zł, a jako majątek odrębny posiada mieszkanie o powierzchni 38,40 m2 i wartości 115 tys. zł. Dieta radnego to 13.299,99 zł, emerytura – 82.241,58 zł, a z wynajmu mieszkania – 2.290 zł. Jeździ Toyotą Avensis z 2006 r.

Grzegorz Wąsik jest prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości ok. 54,5 tys. zł. Wraz z żoną zaoszczędził 8 tys. zł. Jako majątek odrębny wykazał dom o powierzchni 130 m2 i wartości 240 tys. zł, mieszkania: 64,60 m2 o wartości 80 tys. zł oraz 55,80 m2 o wartości 110 tys. zł. Z tytułu diety osiągnął dochód w wysokości 15.600 zł. Jeździ Renault Scenic 2 z 2003 r. Posiada do spłaty 3 pożyczki w łącznej kwocie 21.405,56 zł.

Anna Wierzycka pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach jak asystent rodziny. Jest współwłaścicielem konta na którym zgromadzono ponad 17 tys. zł, a na rachunku oszczędnościowym radna zgromadziła ponad 20 tys. zł. Posiada mieszkania: o powierzchni 61,62 m2 i wartości 180 tys. zł; 37.50 m2 o wartości 100 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnęła ponad 46 tys. zł, z diety 13.200 zł, a ryczałt jako kurator Sąd Rejonowy w Kozienicach – 3.479,25 zł. Jeździ samochodem osobowym Seat Altea z 2004 r.

Iwona Wydmuch zatrudniona z SPZZOZ w Pionkach na stanowisku pielęgniarka oddziałowa. Zaoszczędziła 18 tys. zł, posiada mieszkanie o wartości 120 tys. zł i powierzchni 63 m2. Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód 63.353,75 zł, a dieta to 15.600 zł.

Dla porównania jak zmieniły się majątki naszych radnych miejskich odsyłamy do ubiegłorocznego artykułu Oświadczenia majątkowe radnych.

źródło BIP UM

Przeczytaj również

Komentarze