Marszałkowie Struzik i Rajkowski podpisali umowę na remont hoteli

Marszałkowie Struzik i Rajkowski podpisali umowę na remont hoteli

7 lipca 2021 r. w parku pomiędzy blokami socjalnymi Al. Lipowe 9 i 13 podpisano umowę na dofinansowanie na odnowę tkanki mieszkaniowej. Zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 4.432.087,77 zł. To ważna chwila w życiu mieszkańców bloków Al. Lipowe oraz bloku Leśna 17. Po wielu latach obiecanek, wreszcie zyskają możliwość zamieszkania w godnych warunkach – już bez wspólnych toalet oraz kuchni.

Informację o wsparciu finansowym dla miasta Pionki na modernizację tzw. hoteli, wicemarszałek Rafał Rajkowski przywiózł do naszego miasta 1 kwietnia 2021 r. Wówczas w tym samym miejscu, gdzie dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem Adama Struzika, radnych sejmiku województwa Tomasza Śmietanki i Leszka Przybytniaka, radnych miejskich, burmistrza i wiceburmistrz, a także skarbnik miasta. Wśród licznych gości nie zabrakło również samych mieszkańców, którzy z uwagą przysłuchiwali się wypowiedziom przedstawicieli samorządów. Obecni byli również członkowie zarządu spółki PWKC – Robert Pyryt i Michał Golbert, a także nadleśniczy Tomasz Sot. Adam Struzik poinformował, że zarząd województwa podjął decyzję o zakupie od Lasów Państwowych zabytkowego obiektu znajdującego się w Augustowie.

Dziękuję znakomitym gościom za to, że pamiętacie o naszym skromnym mieście, że jest ono zawsze na trasie waszego przejazdu i znajdujecie czas oraz widzicie potrzebę by w to nasze miasto inwestować – rozpoczął Robert Kowalczyk. – Dzisiaj spotykamy się z powodu, że władze samorządu mazowieckiego widzą potrzebę inwestowania w mieszkalnictwo, widzą potrzebę odbudowy tkanki mieszkaniowej, która przez wiele, wiele długich lat była zaniedbywana.

Dodał, że stan w jakim znajdują się hotele już dawno powinien zostać zmieniony, by ludzie, którzy mieszkają w trzech budynkach socjalnych mogli mieszkać w nich bez urągania w godność ludzką, a decyzję o modernizacji już dawno powinny być podjęte z finansowaniem władz samorządowych, a nawet rządowych.

Dziś świętujemy podpisanie umowy dzięki władzom samorządu mazowieckiego, bo to dzięki blisko 4,5 mln zł mamy zmodernizować trzy nasze bloki socjalne – kontynuował burmistrz. – Tak jak jesteśmy w tym parku, który kiedyś straszył, a dzisiaj jest miejscem w którym możemy usiąść, spotkać się, porozmawiać, tak mam nadzieję, że w bardzo już bliskiej przyszłości w tych blokach również znajdziemy ten przyjazny charakter.

Adam Struk mówił, że Pionki zapłaciły bardzo dużą cenę za lata przemian, za restrukturyzację przemysłu i ciągle są w fazie rewitalizacji.

Oczywiście wiele jest jeszcze zadań przed nami, ale pragnę zwrócić uwagę, że wiele projektów w Pionkach udało się zrealizować dzięki środkom europejskim i myślę, że mieszkańcy to dostrzegają i widzą postęp. Projekt, który tutaj będzie realizowany jest w ramach naszego programu operacyjnego i było takie działanie, które nazywało się rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Wśród tych różnych projektów są też takie, które umożliwiają procesy rewitalizacji, w pewnym zakresie też budynków mieszkalnych.

Projekt dla hoteli zakłada rewitalizację części wspólnych, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej. Nie zabraknie działań typowo prospołecznych, czyli budowy świetlicy. Budynki zyskają również na swoim wizerunku, bo na tle odnowionych bloków należących do wspólnot mieszkaniowych, hotele odstraszają swoim wyglądem. Po rewitalizacji wkomponują się w otoczenie i nie będą już przypominały typowych slumsów. Jest to bardzo ambitny projekt, który przede wszystkim ma poprawić warunki mieszkaniowe.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w tym procesie pomóc – kontynuował marszałek. – Zwracam uwagę, że pieniądze pochodzą z funduszy europejskich i w niewielkim stopniu z budżetu państwa. To jest spory projekt, bo on w całości wynosi 7,85 mln zł. Zwracam tutaj uwagę na zaangażowanie finansowe miasta, które udział własny musi pokryć ze swojego budżetu.

Projekt z Pionek został zakwalifikowany na liście rezerwowej wniosków oczekujących na dofinansowanie. Decyzje zarządu województwa mazowieckiego pozwoliły na uzyskaniu oszczędności na innych działaniach i dofinansowania projektów z listy.

Życzę mieszkańcom żeby po zakończeniu tego projektu lepiej im się żyło po prostu i mieszkało. Miastu życzę dalszego rozwoju. Deklaruję, że będziemy w tym pomagali bardzo chętnie – kontynuował Adam Struzik. – Chcę powiedzieć, że przed nami nowy budżet europejski. Zawalczyliśmy dzięki temu, że udało nam się podzielić Mazowsze statystycznie, a nie dopuściliśmy do podziału administracyjnego, udało się wywalczyć większe pieniądze dla tej części poza metropolitarnej niż mieliśmy w obecnym budżecie. W sumie dla Mazowsza mamy 2,4 mld euro, a mieliśmy 2,08 mld. Nie chodzi o to żeby się chwalić, ale nasza przezorność i walka od wielu lat o to żeby podzielić statystycznie województwo mazowieckie zaowocowała tym, że uratowaliśmy dla Polski i dla Mazowsza co najmniej 1,5 mld euro.

Marszałek wspomniał, że teraz jest czas na przygotowywanie projektów na nowy okres dotacji unijnych i zachęcił władze miasta do pilnego śledzenia mazowieckiego programu funduszy europejskich. Dodał, że unijnych pieniędzy nikt nie rozdaje – trzeba je zdobyć w konkursach, ale zanim do konkursu się przystąpi, trzeba mieć przygotowane wnioski.

Władzom miasta życzę owocnej realizacji, a mieszkańców proszę o współpracę, bo to będzie trudny czas. Zawsze taka rewitalizacja wymaga dobrej współpracy mieszkańców z wykonawcami. Trzeba się przemęczyć przez pewien czas po to, by później było lepiej.

Rafał Rajkowski wspomniał, że na ten projekt odbudowy tkanki mieszkaniowej, mieszkańcy oczekiwali od lat, a podczas rozmów z zarządem województwa burmistrz wielokrotnie wspominał o pilnej potrzebie rewitalizacji tych budynków by dostosować je do dzisiejszych standardów mieszkaniowych.

Ta potrzeba była mocno akcentowana przez władze miasta. Po cichu żywiliśmy się nadzieją, że złożony wniosek do krajowego programu, do środków rządowych i w ramach też środków covidowskich, przyniesie pozytywny efekt i będzie można zrealizować to, biorąc pod uwagę fakt rzeczywistej potrzeby. Liczyliśmy, że rząd weźmie pod uwagę te wnioski złożone przez miasto. To się nie udało. I tu bardzo chciałbym podziękować przewodniczącemu samorządu mazowieckiego, Adamowi Struzikowi za fakt, miałem wiele rozmów z marszałkiem na ten temat i zawsze pan marszałek mnie uspokaja: poczekaj Rafał, zrobimy to, tylko poczekaj. Sytuacja przyspieszyła z naszej strony, kiedy dowiedzieliśmy się, że możemy przesunąć te środki i kiedy wiedzieliśmy już, że miasto nie otrzyma wsparcia z funduszy rządowych na ten cel i szybka reakcja marszałka oraz zarządu spowodowała, że byliśmy w stanie przesunąć te środki i dać to wsparcie w postaci kwoty prawie 4,5 mln zł. Wydaje się, że słowo renesans skierowane w stronę mieszkańców, to dobre słowo, bo wydaje się, że w mieście Pionki następuje rzeczywisty renesans jeżeli chodzi o inwestycje. Wymienię tylko cztery są z udziałem samorządu województwa mazowieckiego. Zacznę od Manhattanu, targowiska wyczekiwanego. To są te bloki socjalne o których dzisiaj, ale też oczywiście Staw Górny – jeden z ładniejszych, jak nie najładniejszych obiekt w tej części województwa, który służy rekreacji. I ulica Słowackiego, która się w tym momencie realizuje również ze wsparciem samorządu województwa, i która również będzie przywrócona do świetności.

Wicemarszałek zaznaczył, że planów inwestycyjnych jest jeszcze więcej i liczy na to, że i czasu będzie więcej by wszystkie potrzeby mieszkańców Pionek móc zrealizować.

Leszek Przybytniak dodał, że same pozyskane pieniądze to za mało, liczy się przede wszystkim realizacja inwestycji, która bezpośrednio wpływa na polepszenie życia mieszkańców.

Bez decyzji samorządu, który opowiada za miasto Pionki, inwestycje, za mieszkańców, nie byłoby tych wniosków, tych inwestycji – podkreślił. – I naprawdę gratuluję samorządowi, bo podejmowanie tych wyzwań jest bardzo trudne i realizacja też nie jest łatwa, ale myślę, że za 2 lata, bo tyle będzie trwała ta inwestycja, bo to są ogromne przestrzenie, które trzeba wykonać, ale myślę, że pan burmistrz na wiechę nas zaprosi.

Tomasz Śmietanka wyraził zadowolenie z faktu, że znów może gościć u sąsiadów z pieniędzmi, które poprawią jakość życia mieszkańców i cieszy się, że mógł mieć na ten fakt realny wpływ jako radny Mazowsza.

To bardzo ważne, że samorząd miasta Pionki jest bardzo aktywny w pozyskiwaniu funduszy unijnych poprzez samorząd Mazowsza i jest jednym z najaktywniejszych samorządów na ziemi radomskiej, na południowym Mazowszu – zwrócił uwagę były burmistrz sąsiadującej gminy Kozienice, który, jak wspomniał Robert Kowalczyk, pomógł Pionkom pozyskać środki na odbudowę tkanki mieszkaniowej.

Po wystąpieniach nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu oraz wręczenie symbolicznego czeku na niebagatelną kwotę blisko 4,5 mln zł. Konkurs na przygotowanie koncepcji architektonicznej wizualizacji wykonania elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i Aleje Lipowe 13 w Pionkach w ramach projektu został rozstrzygnięty, więc teraz tylko uchwała podjęta przez radnych miejskich zmieniająca budżet na bieżący rok, ogłoszenie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą i rewitalizacja hoteli stanie się faktem.

Przeczytaj również

Komentarze