Miasto Pionki z kolejnym dofinansowaniem inwestycji sportowych

Miasto Pionki z kolejnym dofinansowaniem inwestycji sportowych

1 lipca 2022 r. wiceburmistrz Kamila Kaczorowska w Urzędzie Marszałkowskim podpisała umowę na modernizację skate parku, szatni i zaplecza socjalnego dla potrzeb mieszkańców. Inwestycje będą wykonywane na terenie Ogródka Jordanowskiego oraz lodowiska Biały Orlik.

W ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” miasto Pionki otrzymało 280.000 zł na dalszą realizację modernizacji obiektów znajdujących przy ul. Leśna 1. W ten sposób obszar sportowy w tym rejonie zostanie w pełni zmodernizowany.

Nie od dziś wiadomo, że w zdrowym ciele, zdrowy duch. Dlatego po raz kolejny pomagamy gminom, powiatom i miastom w modernizacji i rozbudowie bazy sportowej. W tym roku na realizację programu przeznaczyliśmy znacznie więcej środków niż pierwotnie zakładaliśmy. To pozwoliło na dofinansowanie aż 189 projektów z całego Mazowsza w tym 26 z subregionu radomskiego – mówił do beneficjentów wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Po raz piąty pomagamy samorządom lokalnym w tworzeniu nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych, a także w modernizacji i rozbudowie tych już istniejących. A potrzeby są ogromne. W tym roku na realizację programu planowaliśmy przeznaczyć 30 mln zł. Wniosków było tak dużo, że zdecydowaliśmy o zwiększeniu puli środków o 11 mln zł – podkreślił radny województwa mazowieckiego, Leszek Przybytniak.

Przeczytaj również

Komentarze