Miasto Pionki złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem na wymianę oświetlenia ulicznego

Miasto Pionki złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem na wymianę oświetlenia ulicznego

Kolejny wniosek miasta Pionki o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w Programie Inwestycji Strategicznych. Za kwotę ponad 2,1 mln zł miasto chce zmodernizować oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych lamp typu LED. Wymienionych ma być 1130 istniejących opraw sodowych.

Głównym celem modernizacji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia ulicznego dzięki redukcji mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. Na terenie miasta znajduje 90 ulic (w tym powiatowych i wojewódzkich), na których zamontowanych jest ok. 1700 lamp. Mimo zainicjowanych działań w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne brak środków finansowych uniemożliwia kompleksową wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego.

Zakres projektu obejmuje wymianę 1130 istniejących opraw sodowych, będących własnością Gminy na energooszczędne, wykorzystujące technologię LED. Obecna struktura oświetlenia sodowego przewidzianego do wymiany to: 300 opraw o mocy 150W, 240 opraw o mocy 70W, 590 opraw o mocy 100W. Dzięki realizacji zadania przewidziana jest redukcja mocy oświetleniowej o 50% przy równoczesnym zachowaniu standardów oświetlenia.

Sama wymiana lamp sodowych na technologię LED, poza niewątpliwym walorem jakim jest jej energooszczędność, przyczyni się również do wydłużenia żywotności oświetlenia oraz do zmniejszenia kosztów konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Zmiana opraw pomoże wygenerować oszczędności w budżecie, które będzie można przeznaczyć na realizację innych projektów. Nowe oprawy zapewnią wystarczającą widoczność już przy niższej mocy świetlnej lamp, pozwolą również na dostosowanie natężenia światła zgodnie z aktualnymi wymogami oświetleniowymi, co zwiększy bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym.

Ważnym rezultatem uzyskanym w wyniku wymiany oświetlenia na LED będzie zwiększenie rezultatu ekologicznego. Dzięki zmniejszeniu ilości generowanego ciepła przez ten typ źródła światła osiągnięta zostanie redukcja efektu cieplarnianego, a zastosowanie nowoczesnych systemów sterownia oświetleniem będzie powalało na dostosowywanie natężenia światła do pory dnia czy warunków atmosferycznych.

Miasto Pionki ubiega się o dofinansowanie w wysokości 1.717.600 zł, przy procentowym udziale własnym w wysokości ok. 430.000 zł. Wniosek został złożony w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i w tej chwili czeka na rozpatrzenie. Oby pozytywne skoro zgodnie z rządowymi wymogami samorządy muszą ograniczać zużycie energii w trakcie roku o minimum 10% pod rygorem kar finansowych.

Przeczytaj również

Komentarze