Możesz mieć wpływ na rozwój Pionek i całego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wystarczy wypełnić ankietę

Możesz mieć wpływ na rozwój Pionek i całego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wystarczy wypełnić ankietę

Urząd Miasta wraz ze Związkiem Miast Polskich zachęca mieszkańców, przedsiębiorców oraz osoby związane z naszym miastem do wypełnienia ankiety. Ma ona pomóc w określeniu kierunków dalszego rozwoju miasta oraz Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań. W ankiecie można wziąć udział do 18 sierpnia.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Zawiera 10 pytań, m.in. o to czy ROF jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Uczestnicy mogą ocenić słabe i silne strony swojej gminy, dostępności jego infrastruktury, problemów społecznych, z którymi się boryka, kondycji rynku pracy czy najbardziej odpowiednich kierunków jego dalszego rozwoju. Jedno z pytań dotyczy przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności by poprawić warunki życia i zachęcić mieszkańców do pozostania lub powrotu.

Zebrane opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Gminy z Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju. Jej realizacja ma przyczynić się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęcić do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Strategia Rozwoju to dokument, który określa sposób zarządzania miastem i kierunki jego dalszego rozwoju z uwzględnieniem zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Pomaga w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jest przygotowywana co kilka lat.

Wyniki ankiety, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu przygotowanego przez Związek Miast Polskich.

Ankietę można wypełnić klikając w link: zmp-ankiety.pl

Przeczytaj również

Komentarze