Na co w tej kadencji wydano aż 60 mln zł?

Na co w tej kadencji wydano aż 60 mln zł?

Powoli zbliża się czas w którym, bez zmiany ordynacji wyborczej, wybieralibyśmy nowe władze. Od 2018 r. kadencja samorządów trwa jednak 5 lat, a nie jak wcześniej – 4, a do tego kolejne wybory będą prawdopodobnie dopiero 30 kwietnia 2024 r. – taką ustawę przyjął Sejm. Gdyby jednak ordynacja nie została zmieniona, właśnie teraz sprawdzalibyśmy czego dokonano w tej kadencji.

Jak się okazuje, władze miasta Pionki w ciągu ostatnich 4 lat nie próżnowały i wydawały pieniądze na różnego rodzaju inwestycje, które są widoczne dla wszystkich, a już najbardziej zwracają na nie uwagę osoby przyjezdne, które na co dzień nie mają okazji oglądać zmian.

Na przestrzeni ostatnich lat Pionki faktycznie zmieniają się w dość szybkim tempie. Znikają dziurawe chodniki, powstają nowe skwery, place zabaw i wypoczynku, a i ulice stają się bardziej przyjazne mieszkańcom. Od 2019 roku do teraz pozyskano z różnych źródeł na realizację inwestycji łącznie ok. 37 mln zł, a z budżetu miasta wydano na różne zadania z dofinansowaniem ponad 18 mln zł. Dodatkowo miasto na tzw. bieżące remonty i budowy wydało jeszcze 5,5 mln zł. W sumie tylko w ostatnich 4 latach w Pionkach zainwestowano 60,5 mln zł.

Największe inwestycje i te najbardziej widoczne, to przede wszystkim ośrodek Staw Górny, który cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale przede wszystkim osób z sąsiednich powiatów. To także modernizacja targowiska miejskiego, które z zapuszczonego i zdewastowanego placu handlowego z drewnianymi budkami, stało się placem handlowym na miarę dzisiejszych standardów. Totalnie odmienione zostały Aleje Lipowe, które oprócz skwerów w ramach projektu Zielone Pionki, mają nową drogę, równe chodniki i ścieżki rowerowe, a bloki socjalne już nie straszą. Zrewitalizowano Plac Konstytucji, a także zmodernizowaną ulicę J. Słowackiego i odbiegający od niej łącznik do Al. Jana Pawła II. Basen miejski również zrewitalizowano – właśnie zakończył się kolejny etap robót, a zmiany jakich dokonano odmieniły stare wnętrza. Te wielomilionowe wydatki to jednak nie jedyne zmiany jakie nastąpiły w tej kadencji.

Rok 2019 to głównie realizacja projektów i zadań rozpoczętych przez poprzednią ekipę, ale także pozyskanie środków na nowe inwestycje o które wnioskowali mieszkańcy. Przy napiętych wydatkach i budżecie uchwalonym przez poprzedników udało się pozyskać jeszcze ponad 1,5 mln zł, a całkowity koszt nowych inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł. To był rok kiedy zmodernizowano salę sportową przy PSP nr 5, wyremontowano sieć wodociągową, wymieniono bramy wjazdowe i furtki oraz ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pozyskano środki na przebudowę ulic Słowackiego i Plac Konstytucji, przeprowadzono prace remontowe w jednostce OSP, uruchomiono program na rzecz poprawy jakości powietrza, a także stworzono nowe pracownie w PSP nr 1: informatyczną i językową. Dokończono rewitalizację skweru na Alejach Lipowych, wybudowano parkingi przy przedszkolu Lipowy Zakątek i urzędzie miasta, przeprowadzono część prac modernizacyjnych na basenie miejskim, podobnie z likwidacją bomby ekologicznej – kolejny etap, wyremontowano: chodnik przy ul. Kozienickiej (ten, który miał być klepiskiem bez drzew, jak ul. Szpitalna) wraz z wjazdami na posesje, chodnik przy Asnyka 3 i Al. Lipowe 12, rozbudowano PSP nr 2, powstał nowy parking przy ul. Żeromskiego, zmodernizowano oświetlenie uliczne przy Cmentarzu Starym, zaadaptowano pomieszczenia przy Al. Lipowych na potrzeby Klubu Seniora, powstała nowa nawierzchnia Armii Krajowej, wybudowano ciąg pieszo-jezdny, mury oporowe, kolumbaria oraz chodniki na cmentarzu komunalnym, zmodernizowano budynek Stowarzyszenia Żeglarzy, powstał ciąg pieszo-jezdny na ul. Popiełuszki, wybudowano parkingi przy ul. Niepodległości. Pomiędzy Halą Sportową a Miejskim Ośrodkiem Kultury zmodernizowane zostało oświetlenie, dokonano napraw w budynkach socjalnych wraz z naprawą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia, wyremontowano kilka dróg gruntowych: Kościuszki, Filtrowa, Zacisze, Łąkowa, Graniczna, M. Dąbrowskiej, Nowa, Klonowa, Jesionowa, Akacjowa i Polna. Przy Al. Lipowych 12 wybudowano miejsca postojowe i chodnik, a przy ul. Słowackiego zlikwidowano bariery architektoniczne, czyli obniżono krawężniki.

Rok 2020 to środki zewnętrzne w wysokości ponad 5,6 mln zł, a dodatkowo z budżetu wydano ponad 6,5 mln zł m.in. na: remont WTZ, wsparcie „Zdalnej Szkoły”, zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, rozpoczęto realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców”, inwentaryzację źródeł niskiej emisji, zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP, wymianę bram wjazdowych, furtek, budowę wiaty śmietnikowej i wymianę ogrodzenia – Rodzinne Ogrody Działkowe, kolejne środki na przebudowę ul. J. Słowackiego i Placu Konstytucji, budowa rowerowego placu zabaw przy ul. Niepodległości, kolejny etap modernizacji basenu, rozpoczęcie projektu przebudowy ul. Targowej, budowę ul. Fabrycznej, Dziewiątego, Wiśniowej, remont ul. Kochanowskiego oraz cząstkowe remonty innych ulic, wymianę podbudowy i nawierzchni chodników oraz zjazdów przy ul. Dębowej (przy posesjach nad lasem), modernizację chodników oraz parkingów na ul. Boh. Studzianek (przy współpracy ze spółdzielniami), modernizację chodnika przy ul. Leśnej, ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Polnej, Al. Lipowych, ul. Asnyka, ul. Guzala, remont chodnika i budowę zatoki parkingowej przy ul. Boh. Studzianek od ul. Augustowskiej do M. Reja. Pojawiły się projekty dróg: Al. Lipowe, T. Kościuszki i ul. Targowej oraz wybudowano wodny plac zabaw nad Stawem Górnym. Na ul. Chemicznej pojawiły się progi zwalniające, przy Al. Lipowych 14 nowy chodnik, zmodernizowano Plac Konstytucji, wykonano termomodernizację PSP nr 2, nowy dach i tzw. oddymianie przedszkola nr 3, remont skrzyżowania ul. Przemysłowej z drogą wewnętrzną na terenie byłych ZTS Pronit oraz remont ul. Przemysłowej. Nową nawierzchnie zyskały najbardziej zdegradowane chodniki pomiędzy ul. Żeromskiego i Orzeszkowej oraz przy ul. Polnej, a także ul. Pokoju na odcinku od ul. Dębowej do ul. Niepodległości. Nowe oświetlenie pojawiło się: ul. Dolna, ul. Sosnowa, Jodłowa, Brzozowa, Spokojna, Zakładowa oraz Dębowa. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem i odnową terenów zieloni w krajobrazie miejskim przy Al. Jana Pawła II.

Rok 2021 był rekordowy pod względem zrealizowanych w mieście inwestycji: przebudowano targowisko miejskie Manhattan, park miejski Błonia I Błonia II (ul. Niepodległości), częściowo wyremontowano zabytkowy budynek Kasyna, pozyskano środki i wykonano projekt budowy lokalnej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej, zakupiono nowy sprzęt do szkół w ramach projektu „Aktywna Tablica”, pozyskano kolejne środki na remont bloków socjalnych. Do tego ruszył remont strażnicy OSP, a druhowie zyskali nowe umundurowanie specjalne. Zrealizowano kolejny etap likwidacji bomby ekologicznej, ruszyła modernizacja lodowiska Biały Orlik (budowa zadaszenia, nowe oświetlenie i nagłośnienie), wyremontowano po latach łazienki w urzędzie miejskim i wreszcie dostosowano je dla osób z niepełnosprawnościami, zakupiono również nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, wybudowano Strefę Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej pomiędzy ul. A. Guzala, a Boh. Studzianek, wybudowano nowe tężnie solankowe, w przestrzeni publicznej pojawiły się rzeźby w ramach realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2021”. Pozyskano również środki na wykonanie kolejnego etapu modernizacji basenu miejskiego. W sumie ten rok przyniósł ponad 17 mln zł pozyskanych środków, a na ich realizację miasto wydało ze swojego budżetu jeszcze 7,8 mln zł. To był też rok, kiedy pełną parą ruszyły prace w ramach programu Inicjatywy Lokalne – powstały utwardzone tereny, nowe drogi wewnętrzne i dojazdowe, parkingi i chodniki (wspólnoty Ogrodowa 7, Różana 8, Al. Lipowe 14, Zakładowa 10 i 12, Leśna 23). W ramach środków wyłącznie z budżetu miasta wykonano: modernizację chodnika oraz przebudowano i wybudowano zatoki parkingowe przy ulicach: Sienkiewicza, Konopnickiej, Boh. Studzianek, Al. Lipowe, Słowackiego, Pokoju i Leśnej. Wyrównano nawierzchnię łącznika ulic Orzeszkowej i Słowackiego. Przebudowano schody i chodnik przy budynku należącym do banku i PSS Społem – Plac Konstytucji 3 Maja, a także zmodernizowano tam parking. Ulica Jordanowska zyskała nowe oświetlenie, od strony ul. Niepodległości wyremontowano nawierzchnię w stronę wejścia na perony, utwardzono odcinek drogi gruntowej ul. Królowej Jadwigi, wyremontowano część dróg na terenie byłych ZTS Pronit. Pojawił się projekt zamienny dla cmentarza komunalnego i budowy ul. T. Kościuszki.

Rok 2022 jeszcze nie dobiegł końca, ale pozyskane do tej pory 12,6 mln zł przeznaczono na: remont pomieszczeń pracowni WTZ i zakup niezbędnego wyposażenia, budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zakładowej i ulicach bocznych, budowę Al. Jagiellońskiej od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chemiczną, modernizację istniejących placów zabaw przy szkołach, budowę eko przystanków, przebudowę ul. Jordanowskiej, kolejne inwestycje na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – budowa świetlicy ogrodowej, wymiana przestarzałego ogrodzenia i utwardzenie terenu, wsparcie dla Policji i OSP (zakup samochodów), kolejny etap likwidacji bomby ekologicznej, przebudowę ul. Aleje Lipowe na odcinku od ul. Leśnej do ulicy ks. J. Popiełuszki – budowa chodników i ścieżki rowerowej, zatok postojowych i remont nawierzchni, budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz wzmocnienia konstrukcji jezdni, dostosowanie Skate Parku, szatni i zaplecza socjalnego przy ul. Leśnej 1, realizację programu „Cyfrowa Gmina”, zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe na potrzeby OSP Pionki wraz z remontem podjazdu do budynku. Dodatkowo z budżetu miasta sfinansowano jeszcze utwardzenie nawierzchni przy Leśnej 19, remont chodników: ul. ks. J. Popiełuszki, ul. dr M. Garszwo, AL. Lipowe i Boh. Studzianek czy dojście do lokali usługowo-handlowych Al. Lipowe 12a i modernizację nawierzchni chodnika oraz nasadzenia zieleni na terenie osiedla Chemiczna oraz budowę urządzeń streetworkout.

Wyszło tych nowości sporo, pewnie część pominęliśmy, ale ogólnie trochę się działo w tej kadencji. Tempa nie ma co zwalniać, mimo przejściowych problemów inflacyjnych. Realizacja tych zadań wpływa na zrównoważony rozwój miasta, ale przede wszystkim poprawia jego wizerunek i funkcjonalność. Przed Robertem Kowalczykiem i jego drużyną jeszcze przynajmniej rok pracy, więc zapewne jeszcze coś w tym mieście uda się poprawić, naprawić, wyprostować. Już wkrótce poznamy założenia budżetu na kolejny rok, który choć będzie finansowo trudny, to na pewno zaplanowano w nim jakieś kolejne modernizacje miasta.

fot. Justyna

Przeczytaj również