Nadzwyczajnie spokojna sesja

Nadzwyczajnie spokojna sesja

W dniu 11 kwietnia odbyła się VII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Obecnych było 12 radnych i wszyscy głosowali jednomyślnie, zatwierdzając projekty trzech uchwał wniesionych przez burmistrza.

Dzień przed sesją odbyło się posiedzenie komisji budżetu i finansów na którym omówiono ze szczegółami zapisy z projektów uchwał, wniesiono poprawki, a burmistrz zaakceptował zmiany.

W nowym projekcie uchwały dot. zmian w uchwale budżetowej pojawiły się całkiem nowe zadania inwestycyjne, zgodne z propozycjami radnych składanych poprzez interpelacje i wnioski. Zniknęła m.in. budowa bloku komunalnego, zadaszenie tarasu, adaptacja pomieszczeń po aptece na reaktywację galerii Format, za to pojawiły się środki na infrastrukturę, czyli remonty dróg i chodników, budowę miejsc parkingowych czy nowego oświetlenia, a także wymiana istniejącego. Będzie remont basenu miejskiego (ostatni etap), bo Sanepid dał miastu warunek, pojawi się monitoring w parku przy Alejach Lipowych o który prosili radni z komisji infrastruktury, zakupione zostaną meble dla dzieci młodszych z PSP nr 1, przygotowany projekt na modernizację targowiska Manhattan czy projekt dostosowania budynku przy ul. Leśnej 1 dla potrzeb szkoły muzycznej i przedszkola.

Procedura przyjęcia zmian w budżecie rozpoczęła się w lutym, kiedy radni otrzymali jeden, obszerny projekt zamian w budżecie i nie uzyskali właściwie żadnych wyjaśnień. Uchwałę odrzucili na sesji w dniu 27 lutego i rozpoczęła się gorąca dyskusja nad zasadnością wydatków. Poprawiona, ale również ze zmianami, nowa uchwała pojawiła się na sesji 27 marca. Również podczas jej procedowania rozgorzała dyskusja i burmistrz wycofał uchwałę w całości, a radni omawiali jej zapisy jeszcze raz podczas posiedzeń komisji. W końcu pojawiła się propozycja burmistrza o zwołanie nadzwyczajnej sesji w dniu 11 kwietnia i choć w kolejnym projekcie pojawiło się wiele nowych zadań, to jednak zgodnych z sugestiami radnych, którzy podczas posiedzeń komisji przekazywali burmistrzowi potrzeby mieszkańców. I w dniu 10 kwietnia radni doszli do porozumienia z burmistrzem, że w pierwszej kolejności trzeba robić to co poczekać absolutnie nie może, a na dodatkowe, często zupełnie nowe wydatki przyjdzie czas. Burmistrz nie upierał się przy swoich propozycjach do budżetu, a radni modyfikując wydatki przeznaczyli środki na różne zadania. Tym sposobem „zaoszczędzono” na remont toalet w urzędzie, przy czym i tak MOK i CAL otrzymają dodatkowe pieniądze, biblioteka będzie mogła promować czytelnictwo, zmodernizowana zostanie PSP nr 2, ekoPionki będzie sprzątało miasto bez ryzyka, że w budżecie zabraknie pieniędzy na zapłatę faktur za wykonaną pracę, a nawet warunkowo spółka otrzyma 100 tys. zł pożyczki na zakup sprzętu.

Wspólne ustalenia burmistrza z radnymi dotyczące zmian w uchwale budżetowej i wprowadzenie autopoprawki zaowocowało przegłosowaniem uchwał jednogłośnie i bez dyskusji na sesji.

Przeczytaj również

Komentarze