Nowa oczyszczalnia ścieków – uroczyste otwarcie

Nowa oczyszczalnia ścieków – uroczyste otwarcie

W dniu 31 października 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków, która kosztowała ponad 30 mln zł. Potężna inwestycja, która pozwoli na sprawne oczyszczanie ścieków z miasta i gminy Pionki oraz przyczyni się do ochrony wód rzeki Zagożdżonki.

Na uroczystość zaproszeni zostali liczni goście, w tym władze samorządowe poprzednich kadencji oraz byli już pracownicy PWKC, ale nie wszyscy wzięli udział w zwieńczeniu wspólnego dzieła.

Zgromadzonych gości przywitał Dariusz Dolega i oddał głos prezesowi spółki miejskiej PWKC Robertowi Pyrytowi, który przypomniał historię modernizacji oczyszczalni ścieków w Pionkach.

Ta modernizacja, w zasadzie taka pierwsza data o której można byłoby wspomnieć, to 2005 r. kiedy miasto Pionki przystąpiło do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. To było rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego, które tworzyło aglomerację Pionki, która obejmuje oprócz samego miasta Pionki również kilka ościennych miejscowości. Ta decyzja wojewody była podjęta po pozytywnej opinii ówczesnej Rady Miasta Pionki. Następny taki krok milowy, to rok 2011, kiedy została utworzona spółka Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach. Spółka otrzymała oczyszczalnię w aporcie, czyli oczyszczalnia była już majątkiem spółki i od samego początku wiedzieliśmy, że musimy zatroszczyć się o tę oczyszczalnię, przede wszystkim myśleć o tym, że za kilka lat już nie będzie spełniała warunków środowiskowych, trzeba ją modernizować ze względu na to, że stan techniczny było odpowiedni do jej wieku, bo oczyszczalnia powstała w 1973 r. Był to dla nas bardzo trudny okres dlatego, że spółka dopiero rozpoczynała działalność, nie było szans na uzyskanie jakiegokolwiek kredytu żeby przygotować nawet dokumenty, nawet projekt, bo to było kosztowne. Dlatego podjęliśmy decyzję, że pierwszym takim etapem żeby w ogóle zacząć tę modernizację, to zlecimy wykonanie koncepcji. Koncepcja, która mówiłaby o tym jaka ma być ta nowoczesna oczyszczalnia, co trzeba zrobić, co zaprojektować, ale przede wszystkim byłaby dokumentem, który by nam umożliwił aplikowanie o środki zewnętrzne na dalsze prace. Podpisanie umowy na wykonanie koncepcji nastąpiło w 2012 r. Koncepcja była gotowa pod koniec 2013 r. i w 2014 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie projektu. W tamtych czasach przede wszystkim miały szansę tylko wnioski takie, które miały już gotowy projekt na dofinansowanie i była przewidywana budowa. My jednak złożyliśmy koncepcję z prośbą o środki na wykonanie projektu i to się udało. W tym samym roku, w 2014 podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. Przygotowanie dokumentacji do przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w mieście Pionki. Przewidywana wartość tego projektu to było ponad 1 mln zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 757 774 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. W tym samym roku ogłosiliśmy przetargi na wykonanie dokumentacji tej części: przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie studium wykonalności część technologiczna wraz z projekcja finansową i wykonanie studium projektowego na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pionki. Oczywiście takim największym i najważniejszym z tych trzech projektów, to było studium projektowe, czyli po prostu projekt tej oczyszczalni. W 2015 r. zakończyliśmy realizację tego etapu, czyli mieliśmy już wszystkie dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, czyli o same prace budowlane. Ten wniosek został złożony w 2016 r. i w tym samym roku nastąpiło podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki. Koszt realizacji projektu 30 805 153,64 zł z czego dofinansowanie w formie dotacji 19 638 285,44 zł. Również w tym samym roku spółka złożyła wniosek o pożyczkę do NFOŚiGW w celu sfinansowania wkładu własnego, ponieważ dotacja o której wcześniej mówiłem obejmowała niespełna 64% potrzebnych środków, a o resztę wystąpiliśmy jako pożyczkę na wkład własny. I również w tym samym roku uzyskaliśmy taką pożyczkę i nastąpiło podpisanie umowy z NFOŚiGW w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Wartość tego dofinansowania 10 643 849 zł. Ogłoszenie przetargu nastąpiło w roku 2017. Pierwszy kontrakt był na inżyniera kontraktu i również w 2017 r. w sierpniu nastąpiło podpisanie umowy p.o. inżyniera kontraktu. Podpisanie umowy na zadanie nr 1, czyli przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, to największe zadanie budowlane na tym terenie. Inwestycja rozpoczęła się 5 grudnia 2017 r. Całość prac, które są objęte projektem, to są trzy zadania. Pierwsze o którym już mówiłem, drugie remont głównej przepompowni ścieków, która jest poza tym terenem, ale również jest w zadaniu i jeszcze zadanie trzecie – budowa dróg i chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków. 14 września 2018 r. był taki ważny moment w budowie oczyszczalni, to był czas, kiedy osiągnęliśmy gwarancje procesowe, czyli inaczej mówiąc budowa była już na tyle zaawansowana, że mogliśmy spełniać wszystkie wymogi jeżeli chodzi o wody odprowadzane do rzeki Zagożdżonka. Jeszcze w lipcu tego roku udało nam się podpisać z NFOŚiGW dokument zwiększający dofinansowanie o blisko 1 mln zł na budowę tej oczyszczalni. 30 sierpnia tego roku nastąpiło zakończenie zadania nr 1, czyli budowy oczyszczalni w tej najważniejszej części. 30 września zostały zakończone wszystkie prace budowlane zadania nr 3, czyli budowa dróg i ogrodzenia, natomiast kontrakt nr 2, czyli przebudowa przepompowni ścieków wg projektu ma zakończyć się 31 grudnia 2019 r.

Prezes PWKC podziękował pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wsparcie na każdym etapie pozyskiwania środków, a w szczególności Annie Borowskiej, która jest głównym specjalistą w Departamencie Ochrony Wód. Podziękowania popłynęły również do prezesa i pracowników WIPROBUD – biura projektowo-wykonawczego gospodarki wodno-ściekowej, który był inżynierem kontraktu, a także projektantem naszej oczyszczalni, pracowników Inżynierii Rzeszów – kierownik budowy, firmie MARBUD – wykonawca zadania nr 3, firmie Chem-Montaż – wykonawcy głównej przepompowni oraz do wszystkich osób, pracowników PWKC, które zaczynały realizację projektu.

Panie prezesie, czcigodni księża, szanowni goście. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tym miejscu po to, żeby otworzyć dzieło o którym mówił pan prezes, którego myśl powstała 14 lat temu, w 2005 r. – mówił burmistrz Robert Kowalczyk. – Zobaczcie, 14 lat od pomysłu do realizacji, ile osób, ile ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie żebyśmy dzisiaj mogli się spotkać i powiedzieć, że zrobiliśmy coś dobrego. Zrobiliśmy coś dobrego nie tylko dla miasta Pionki, ale również dla naszego sąsiada, dla gminy Pionki, która również z tej oczyszczalni korzystała i będzie korzystała. Moim zdaniem szanowni państwo, zamykamy pewien etap i jesteśmy przygotowani do tego żeby w sposób profesjonalny, fachowy obsługiwać gminę i miasto Pionki tą oczyszczalnią ścieków. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie samorządowcy, czyli ci, którzy zaczęli od pomysłu w 2005 r. i myślę, że ci, którzy dzisiaj tę inwestycję kończą. Dlatego ja ze swojej strony szanowni państwo, dziękuję wszystkim: panu burmistrzowi Markowi Janeczkowi, panu burmistrzowi Romualdowi Zawodnikowi i wszystkim radnym, którzy wzięli udział w tym żeby konsekwentnie tę inwestycję realizować. Bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, zarządowi, wszystkim pracownikom PWKC. I co? Przed nami następne zadanie – bierzemy się za ciepło w Pionkach. Mam nadzieję panie prezesie, że również wspólnie będziemy je otwierać.

Prezes PWKC powiedział, że trzeba mieć szczęście żeby zrealizować w stosunkowo krótkim terminie taką inwestycję – mówił prezes WIPROBUD. – I myślę, że to jest prawda, ale szczęście sprzyja tym, którzy są kompetentni, zaangażowani i zdeterminowani żeby coś zrobić.

Na zakończenie części oficjalnej burmistrz miasta i prezes PWKC przecięli wstęgę i tym gestem otworzyli oficjalnie nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Pionkach. Później nastąpiło poświęcenie obiektu, a także wizytowanie każdej nowej części. Obiekt wygląda imponująco i spełnia wszystkie rygorystyczne warunki ochrony środowiska. Oczyszczona woda, która spływa do Zagożdżonki nie jest brudnym ściekiem, ale cieczą o wyjątkowej klarowności.

Przeczytaj również

Komentarze