Nowa prezes spółki ekoPionki

Nowa prezes spółki ekoPionki

W dniu 10 stycznia rada nadzorcza powołała nową prezes spółki. Dorota Sadurska zastąpiła na stanowisku Małgorzatę Cieciurę.

Dotychczasowa p.o. prezes spółki Małgorzata Cieciura rozpoczęła pracę w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych 3 sierpnia 2017 r. na stanowisku dyrektora. Tylko ona zgłosiła swoją kandydaturę w konkursie na fotel prezesa przekształconego w spółkę zakładu budżetowego i pełniła obowiązki do teraz.

W trakcie kampanii wyborczej Robert Kowalczyk mówił o przekształceniu spółki ekoPionki w zakład budżetowy. Teraz nowa rada nadzorcza opracowuje koncepcję przejęcia części zadań ekoPionki przez spółkę PWKC, a także odwołała dotychczasową prezes by powołać na to stanowisko osobę z drużyny Kowalczyka.

Nowa prezes będzie musiała czuwać nad bieżącą realizacją zadań spółki oraz przygotowywać ją do przejęcia przez PWKC. Ma na to ok. 6 miesięcy. Po tym czasie ekoPionki przestanie istnieć w dotychczasowej formie.

Jak zapewnia Robert Kowalczyk pracownicy spółek mogą być spokojni o swoje miejsca pracy. Oczywiście konieczna będzie reorganizacja i przede wszystkim racjonalizacja stanowisk aby sprostać zadaniom, ale na pewno nie będzie masowych zwolnień. Kiedy zakład budżetowy przekształcano w spółkę ekoPionki z pracy odeszli głównie pracownicy, którzy nabyli już prawa emerytalne.

Nowa prezes zapewnia, że dla niej najważniejsi są pracownicy, zwłaszcza ci niższego szczebla.

Przeczytaj również

Komentarze